[Home Page]

Návštěva u firmy Z/I Imaging

dmc Z/I Imaging je dodavatelem komplexních řešení pro digitální fotogrammetrii a zpracování obrazových dat. Celosvětově zaměstnává kolem 120 lidí, má své ústředí v USA (Huntsville, Alabama) a pro Evropu v SRN (Oberkochen). Z/I Imaging Corporation vznikla v lednu 1999 vytvořením společné joint-venture Intergraph Photogrammetry and Remote Sensing Group a Zeiss Photogrammetry and Reconnaissance Group. Tento krok je světovým trendem. Velké firmy spojují své znalosti a možnosti s dalšími firmami a vytváří nadnárodní korporace s cílem uspět na trhu, který je v oblasti fotogrammetrie a DPZ relativně úzký. Cílem je nabídnout zákazníkovi kompletní řešení, tj. od pořízení dat po jejich zpracování, uložení a manipulaci. I pro velkou firmu je neekonomické a prakticky nereálné provádět samostatně výzkum a výrobu všech komponentů komplexního řešení a udržet si dlouhodobě čelní pozici v oboru. Je to zapříčiněno jednak malosériovou výrobou a vysokou specializací jednotlivých komponentů. Prodat 1 000 kusů nějakého produktu je v této branži velký úspěch, nad kterým by se např. prodejce běžných automobilů či televizorů nijak nepozastavil.

Po několikaleté spolupráci došlo k dohodě mezi firmou Zeiss a Intergraph. Každý se specializuje v oblasti fotogrammetrie na určitý typ výrobku, který se snaží udržet na světové špičce. Zeiss přestal dále vyvíjet svoji digitální stanici Phodis a Intergraph se vzdal výroby hardware. Nutno ale podotknout, že pro firmu Zeiss je fotogrammetrie jen jedním z cca dvaceti upřednostňovaných směrů, kde si firma drží přední světová místa. Finančně i obratem je zde řada důležitějších směrů, jako např. výroba specializovaných lékařských přístrojů, fotografických objektivů, mikroskopů, apod.

Z/I Imaging pořádá pro své pobočky a obchodní partnery specializovaná školení, jejichž cílem je naučit zákazníky pracovat s jejich produkty a poukázat na novinky. ČVUT v Praze, obor GaK vlastní již rok jeden exemplář stanice Imagestation SSK na prostředí Win/NT. Laskavostí firmy Intergraph ČR se mi dostalo možnosti bezplatně absolvovat celotýdenní školení (all inclusive) přímo ve firmě Z/I Imaging v Oberkochenu ve školícím středisku včetně prohlídky závodu. Vzhledem k jedinečnosti některých poznatků bych se o ně rád podělil se čtenáři.

Akce proběhla od 3. do 7. prosince 2001 v Oberkochenu, menším městečku v jihozápadním Německu, vzdáleném cca 450 km od Prahy. Chod celého města je prakticky závislý na závodu Zeiss, který je dominantou celého okolí. Na moji všetečnou otázku, proč je takový závod umístěn zrovna tam, kde je, jsem dostal překvapivou odpověď přímo od jednoho ze šéfů Z/I. Původní Zeissovy závody byly umístěny v Jeně, bývalém východním Německu. Těsně po válce bylo veškeré cennější zařízení naloženo na kolonu automobilů a vydalo se směrem na západ pod americkou patronací. V Oberkochenu jim prý došel benzín... Samotný závod se skládá z celého komplexu budov, vystavěných v padesátých letech a v osmdesátých letech rekonstruovaných. Prostory jsou poměrně intenzivně střeženy a dovnitř se bez identifikační visačky a magnetické karty, kterou nosí i všichni zaměstnanci, nedostanete. Vlastní školení probíhalo od 9:00 do 17:00 hodin s přestávkou na oběd v místní menze s vyhlášenými německými specialitami. Vzhledem k mnohonárodnostnímu složení byl výklad veden anglicky a pracovalo se ve skupinkách po třech osobách u jednotlivých stanic. Školení vedly Dipl. ing. Britta Bernecker a Dipl. ing. Silke Jud.

photoscan Tradičně firma Zeiss vyrábí letecké fotogrammetrické komory. Prvním výrobkem byla v roce 1918 ruční komora. Od roku 1922 se vyráběla komora RMK C1. Klasická komora RMK byla ve výrobě již od roku 1956 a v roce 1989 se přešlo na typ RMK TOP, který obsahuje kompenzaci pohybu nosiče typu FMC (Film Motion Compensation). Technické provedení je takové, že film je transportován mezi upínací desky, přisaje se vývěvou a kompenzace pohybu se provádí posunem celé desky. Velikost kompenzace se zachytí značkami na film. Středisko je vybaveno stavem pro demonstraci a výuku práce s komorou RMK TOP montované na gyro-stabilizované plošině T-AS. Samotná komora s plošinou je uložena na pohyblivých závěsech, které po zapnutí velmi naturalisticky předvádějí vibrace a náklony letadla v rozmezí I 5° (úhly náklonů w, j). Zapojením aktivní kompenzace náklonu dojde k velmi efektnímu ustálení komory ve svislé poloze (s přesností až 0,5°). Rotaci komory ve snímkové rovině lze automaticky vyrovnávat až do I 30° (azimut, úhel k). Ke komoře lze připojit také nedávno odtajněnou a uvolněnou novinku POS (Position and Orientation Solution) Z/I. Zařízení integruje inerciální senzory a GPS technologii a slouží k přímému určování prvků vnější orientace snímků za letu. Umožňuje přímé georeferencování snímků v případě, že nejsou k dispozici vlícovací body. Data z POS lze přímo načíst do ISAT 2001 (ImageStation Automatic Triangulation) a provádět tak aerotringulaci.

Dalším vystaveným exponátem byla digitální komora DMC2001. S obdobným nápadem přišla firma již v roce 1930, kdy se vyráběla sestava 4 x RMKC1. Komora DMC je oproti prototypu, který byl poprvé představen na výstavě při příležitosti ISPRS v Amsterdamu v roce 2000, vybavena novým uspořádáním jednotlivých objektivů, tzv. typ DMC-HE (high-end): 4 x PAN (f = 120 mm, 1 : 4,0) + 4 (R, G, B, IR, f = 25 mm, 1 : 4,0). Velikost panchromatických čipů je 8 x 4 cm (13 500 x 8 000 pixelů), multispektrální jsou menší (2 000 x 3 000 pixelů). Rychlost snímkování je 0,5 snímku/sec při zorném úhlu 74° x 44°. Zajímavostí je udávané radiometrické rozlišení 12 bit; data jsou ukládána jako 16bitová, ale užívá se 12bitový převodník. Výsledek je ještě převeden na 10 bitů z důvodu většího odstupu signál - šum. Kompenzace pohybu je řešena technologií TDI (Time Delay Integration) jako FMC. Využívá se postupného snímání na jednotlivé řádky CCD matice, což má ve výsledném účinku stejný efekt, jako by se posunovaly řádky. Běžné kompenzace činí až 8 pixelů. Komora je kompatibilní se závěsem T-AS a do operačního nasazení přijde asi v polovině letošního roku.

Zajímavostí byly pro mě přehlídkové komory (reconnaissance camera), předváděné ve dvou základních typech a užívané zejména celosvětově ve vojenském nasazení. Komora typu KS-153 užívá letecký film o šířce 240 mm a vyrábí se v provedení jako pětiobjektivová s efektivním zorným úhlem 182,7° x 47,4° (10 snímků/sec), tříobjektivová s efektivním zorným úhlem 143,5° x 48,5° (10 snímků/sec) nebo jednoobjektivová s pohyblivou rotující objektivovou částí (10,7° x 21,4°, f = 610 mm, 4 snímky/sec). Komory mají výměnné objektivy (57 mm, 80 mm) a např. německá armáda je užívá u nadzvukových letadel typu Tornado. Jednodušším typem je KRB 8/24 se třemi objektivy (143,5°, překryt mezi snímky 12 až 56 %, 3,6 snímku/sec). Tato komora je zejména určena pro bezpilotní systém CL-289, který nezapře svůj vzor ve V-1.

RMK Zlatým hřebem byla odborná návštěva dílen, kde se montují letecké komory a skenery. Řada konstrukčních prvků je patentovaná a ne vše se publikuje. Menší »špionáž« (se svolením doprovodu) jsem tedy provedl u skeneru PhotoScan2001. Skener umožňuje rozlišení 7 - 224 mikrometrů. Více než parametry mě ale zajímalo konstrukční řešení. Sestavený a zakrytovaný skener je poměrně objemné těleso, uvnitř ale příliš mnoho součástí nenaleznete. Jeho rozměr je dán zejména možností skenovat celou roli filmu. Skenování se provádí třířádkovým senzorem s cca 5 600 prvky CCD o velikosti 7 mm a tolerancí v konečné poloze 2 mm. Řádky jsou od sebe vzdáleny 125 pixelů a jsou vybaveny filtry R, G, B. Skenování plochy snímku se provádí v pruzích, které na sebe musí přesně navazovat. V tom je největší problém: přesnost vedení musí být maximální (okolo 1 mikrometr). Naprosto nutná je kalibrace a justáž čidel - jejich náklon a stočení je u každého kusu jiná. CCD prvek je pevně uchycen a přesně nakloněn z důvodu změny ohniskové vzdálenosti pro různé barvy, pohybují se ostatní součásti. Pohyb je odečítán lineárními snímači s přesností odečtu 1 mikrometru. Užita je pouze zrcadlová optika, která nemá vady jako čočky. Pro osvětlení je montována naprosto běžná halogenová lampa 50 W, ale světlo je na snímek vedeno světlovodem přes mléčný hranol. Soustava dále obsahuje IR filtr a tepelný filtr a celý přístroj je intenzívně konstantně větrán. Výsledná kvalita je dána přesností sestavení a nastavení jednotlivých součástí a je nejobtížnější částí výroby, od které se také odvíjí cena. Skenování černobílého leteckého snímku při rozlišení 14 mikrometrů trvá cca 7 minut.

S kolegou ing. Vladimírem Pekem z firmy Intergraph ČR jsme strávili rozhodně zajímavý týden, neopomněli jsme také zajít večer jako správní geodeti na pivo. V čistém a vánočně laděném Oberkochenu jsme ale po půl hodině nenašli jedinou německou pivnici. Buď nás zklamal instinkt, nebo tam opravdu nebyla. Zašli jsme tedy v Německu do malé řecké hospůdky, kde nás obsluhoval Číňan a k zábavě hrál starousedlík na akordeon ruské lidové písně. Inu, jiný kraj, jiný mrav.

Dr. ing. Karel Pavelka, ČVUT

Ing. Karel Pavelka (1962) vystudoval FSv ČVUT Praha, obor Geodezie a kartografie, specializace DPZ. Od r. 1987 do 1988 zaměstnán v SDPZ GKP Praha. Od r. 1989 odborný asistent na katedře mapování a kartografie. Specializuje se na družicové operační systémy a monitorování vegetace pomocí DPZ.

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Fotogrammetrie] [Pošta]