[Home Page]

Nový vnitroresortní předpis ČÚZK

Jak je to s právní závazností vnitroresortního předpisu pro vyhotovitele GP? Může se na tento předpis odvolávat KÚ (nebo naopak vyhotovitel) při nepotvrzení GP?

Jde mi o to, že jako autor programu pro automatické sestavení formulářů GP dostávám řadu protichůdných požadavků od vyhotovitelů GP z celé republiky, kteří můj program používají, protože každý KÚ požaduje něco jiného. Samotný návod se místy i liší od vyhlášky 190/96, například pravidla z druhého odstavce bodu 4.5 návodu (výpočty výměr) nejsou ve vyhlášce uvedeny.

Petr Neužil, GEOPLAN Prachatice, s.r.o.

Návod NENÍ obecně závazným právním předpisem. Je závazný toliko vnitroresortně. Rozhodně ale nepochybíte, když se ho budete držet. Návod musí vycházet z předpisů obecně závazných a dalo by se tedy možná i říci, že je jakýmsi jejich výkladem. (Soud je ale třeba může vyložit jinak, ten není dokonce vázán ani vyhláškou, ale toliko předpisy právní síly zákona).

Lumír Nedvídek
Z konference KATASTR, 8. - 9. 10. 2001

vyvěšeno: 24.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]