[Home Page]

Řešení:

Modelujme si podle tvrzení žadatele soubor 40 otázek jako 38 bílých a 2 černé koule, které se tahají z urny. Dvě vytažené otázky jsou jakoby dvě náhodně vytažené koule. Pravděpodobnost vytažení 2 černých koulí je 1/780 = 0,001282, kde 780 = (40 2) = 40x39/2. Tedy je to prakticky nemožné. Lze tedy oprávněně pochybovat o tom, že žadatel mluví pravdu. Je velmi pravděpodobné, že v souboru je více otázek, ke kterým nezná odpověď.

  • zpět na článek

    vyvěšeno: 30.dubna 2002


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
    [Server] [Přečtete si] [Pošta]