[Home Page]

Co můžeš udělat hned...

Z článků v tomto čísle jistě vzbudí největší rozruch Zkoušky odborné způsobilosti a neveřejné otázky k nim. Věnovali jsme jim velký prostor a snažili se tak trochu i vystihnout jejich atmosféru. Téma odborné úrovně budoucích úředně oprávněných inženýrů, bude asi zásadním materiálem pro další žadatele, ale vlastně i pro celou zeměměřickou obec. Tři stránky jsou věnovány současným a zásadním změnám v oblasti Komory ze zákona. >Delegace Nemofora, kde ČÚZK zastupuje nový místopředseda, je v těchto dnech v Nizozemí a seznamuje se s nejnovějšími novinkami tamního katastru . O Nemoforu, ale hlavně jako reakce na článek v minulém čísle, se tak0 píše.Na třech stranách Zeměměřického věstníku vám jistě neuniknou reakce předsedy ČSGK na kritiku, které se mu dostalo. Soutěži Geoaplikace je věnována dvoustrana. Aby byl obsah pestřejší, zařadili jsme i materiály Katastr na Slovensku , Soudní znalci v oboru a nový CD-ROM od VÚGTK . Nezbyl však prostor pro zajímavé příspěvky Ještě k problematice převodu KM 1 : 2 880 do digitální formy, Město v počítači, či Co bude po zaniklém časopisu GEOinfo? (viz WWW). Úplně nejvíc mě mrzí, že zhruba za 150 dnů budou přečíslovány telefony v ČR a připomenutí uzávěrky katalogu máme pouze na přebalu. Raději odeslání kupónu z minulého čísla neodkládejte na zítřek. Časopis budete číst jistě déle.

R. PETR

vyvěšeno: 29.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Pošta]