[Home Page]

Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ

Vyjádření KGK k výrokům předsedy Českomoravské komory pozemkových úprav (ČMKPÚ) na semináři o pozemkových úpravách konaném dne 21.3.2002 v Třebíči.
   Časopis Zeměměřič ve své zprávě o průběhu v nadpisu uvedeného semináře uvedl, že předseda ČMKPÚ Ing. Burian "si postěžoval, že při projednávání nového zákona o PÚ mnoho škod dobré věci nadělali představitelé Komory geodetů a kartografů (KGK). Jednali s poslanci a senátory , kterým říkali, že si na pozemkových úřadech z prostředků určených na úpravy kupují drahá auta a geodetické přístroje." Každý, kdo jen trochu přišel do styku se státním rozpočtem dobře ví, že to není možné. KGK jednala s poslanci a senátory pouze o svých připomínkách k novele zákona o PÚ, informaci o tom najdete na webových stránkách KGK. Jednání s poslanci a senátory byla věcná a pan Ing. Burian byl přítomen na poslaneckém semináři konaném koncem minulého roku na ministerstvu zemědělství v Praze a na vlastní u ši slyšel, že připomínky KGK byly k §9 a §20, které v navrhované novele zachovávaly možnost, aby pozemkové úřady prováděly projekční a geodetické práce svými úředníky. KGK se podařilo již v Poslanecké sněmovně prosadit znění, které provádění projektových prací pozemkovými úřady umožňuje jen v "nezbytných případech" a provádění geodetických prací neumožňuje vůbec. Jak mohlo toto "škodit dobré věci"? Kdyby každý orgán státní správy měl vykonávat komerční činnosti, mohli bychom se vrátit k existenci "státních projektových ústavů" - jak poznamenal jeden z těch poslanců Zemědělského výboru, kteří pochopili cíl a smysl těchto připomínek KGK.
  
   Pan Ing. Burian měl v této souvislosti též uvést, že představitelé obou komor (ČMKPÚ a KGK) se sešli v loňském roce na Novotného lávce, kde se m.j. v souvislosti s reformou veřejné správy shodli na potřebě zachovat pozemkové úřady jako orgány státní správy. V tomto duchu zaslala KGK dopisy ministrům vnitra a zemědělství. Také tím "škodila dobré věci" ? Jakou "dobrou věc" tedy pan Ing. Burian měl na mysli ?

Ing. Jan Fafejta, Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

vyvěšeno: 14. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Geodezie] [KGK] [Pozemkové úpravy] [Pošta]