[pošta]
Úvodník   

Práce prý polidštila opici...

Vážený čtenáři, úspěšně jsme se přehoupli přes magickou datovou hranici a nepřišli ani o svá počítačová data. Jistě to je důvod k radosti a spokojenosti. Určitě i ty nejbouřlivější oslavy již dávno skončily a život se vrátil do normálních kolejí.
Přeji všem dobrý nový rok, ale dovoluji si speciální pozdravení poslat těm, kteří nežijí pouze pro svoji odbornost, svůj byznys a ego. Angažovat se nezištně pro druhé, podporovat humanitární akce, darovat krev či kostní dřeň, nacvičovat na všesokolský slet, ochotničit v divadle, zpívat ve sboru, dělat dobrovolného hasiče, nebo komunální politiku, pořádat FIG Week či rallye, Geomaraton nebo přechod Kralického Sněžníku patří k projevům opravdového lidství, které nás zřetelně oddělují od ostatního zvířectva. Angažovat se je vždy méně pohodlné než mlčet a držet krok. Kolikrát asi toho člověk už chtěl nechat, ale naštěstí nenechal. Všichni jsme o rok starší a snad i chytřejší a zkušenější. Jsem skutečně přesvědčen, že budoucnost nenáleží nejsilnějším vojensky, hospodářsky nebo politicky, nýbrž těm, kteří mají vysoké duchovní a morální hodnoty. Proto – pracuj, ale zůstaň člověkem.

Radek PETR


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2000
[Server] [Pošta]