[Home Page]            

Trimble zajišťuje GPS infrastrukturu pro Švýcarsko


Společnost Trimble v listopadu 2000 oznámila, že bude dodávat referenční stanice GPS a příslušný software pro rozšíření švýcarské sítě GPS podporující diferenciální (DGPS) a kinematické (RTK) aplikace GPS v reálném čase po celém Švýcarsku. Služba bude provozována a řízena švýcarským vládním úřadem. Uživatelé GPS budou moci síť využívat pro zeměměřictví, stavebnictví, navigaci, zemědělství a lesnictví. Tato zakázka je pokračováním předchozích úspěšných projektů firmy Trimble, jako:

   Švýcarská síť GPS (Automatic GPS Network for Switzerland = AGNES) se původně skládala z 10 referenčních stanic firmy Trimble (devět z nich leží na území Švýcarska a desátá v západním Rakousku). Instalace 14 stanic CORS (Continuously Operating Reference Station 4700s) Trimble začala v říjnu roku 2000. V roce 2001 se počítá s instalací dalších sedmi stanic.

   AGNES používá pro GPS sítě software, který umožňuje využívání virtuálních referenčních stanic (VRS). Systém propojuje referenční stanice a umožňuje dosažení centimetrové přesnosti bez potřeby zřízení místní referenční stanice. Uživatelé mohou v terénu pomocí bezdrátové komunikace dosáhnout přesnosti RTK na dlouhé vzdálenosti. Software VRS vyvinula společnost TerraSat - odnož firmy Spectra Precision.

   Software VRS obsahuje síť GPS přijímačů firmy Trimble komunikujících s řídícím centrem, kde se počítají GPS korekce použitelné na velkém území. Tyto korekce jsou šířeny bezdrátovými způsoby (radia nebo mobilní telefony) uživatelům v terénu. Navíc mohou uživatelé získat uložená data z řídícího centra pomocí internetu pro postprocessing.

   Technologie VRS překonává dosavadní omezení vysokou přesností GPS. Výraznou redukcí systematických chyb v referenčních datech se značně zvyšuje spolehlivost a operační dosah.

   Kromě centimetrové přesnosti v reálném čase umožněné VRS systém nabízí tyto další služby:
      Swiss Positioning Service (Swipos) - NAV - DGPS služba v reálném čase poskytující data na úrovni přesnosti 1 - 2 m a 2 - 5 m.
      Swipos - GIS/GEO - služba určená pro postprocessing poskytující data na internetu pro zpracování s přesností submetrovou, decimetrovou a centimetrovou.    
Zdroj: materiály společnosti Trimble.
(zs)

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [GPS] [Pošta]