[Home Page]            

Novinky zeměměřické knihovny


Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2000 obsahují:

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: odis@vugtk.cz
nebo: VÚGTK - ODIS,
            250 66 Zdiby 98,

NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk

ODIS - VÚGTK připravuje seminář k novelizaci katastrálního zákona a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
Termín: březen 2001
Nabídku a přihlášku obdržíte včas!
   
VÚGTK

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Různé] [Pošta]