GIS & Internet

Máte GIS, který by mohl sloužit veřejnosti? Máte GIS, a potřebujete, aby jej mohla využívat celá organizace? Počet různých řešení, která se nabízejí na principu Internet/intranet technologie, činí něco přes 50. Obecně se tomu říká Web GIS, nebo Interactiv mapping. Na Internetu se takovéto interaktivní, většinou vektorové mapy objevují stále častěji. Vzhledem k tomu, že tyto mapy obsahují propojení na další informace (metadata), můžeme je podle mého názoru nazývat GISem.

Ponechejme stranou problémy a detaily řešení na straně serveru a provozovatele, vytváření a konverze map do podoby použitelné v Internetu/intranetu. Budeme se věnovat druhé straně, které říkáme klient. Zajímalo nás, co jednotlivé firmy nabízejí v této oblasti, jak jsou jejich produkty uživatelsky přítulné a také jaká data je možné dnes na Webu v jejich formátu najít. Pro začátek jsme se zaměřili na největší a z našeho časopisu známé firmy a ještě přidali dvě sice trochu technologicky odlišná řešení, nicméně velmi funkční a zajímavá.

ArcExplorer   ActiveCGM   MapGuide   DDViewer   ActiveMaps
Další použitá literatura

Zajímali jsme se především o možnosti prohlížení map a jednoduché analýzy z připojených dat. Pro náš testík jsme používali výhradně volně přístupné mapy a stejně tak kriterium pro použitý software na straně klienta bylo, aby byl “FREE”.

  [] ArcExplorer
ESRI - http://www.esri.com

Jedná se o kompletní produkt, schopný pracovat jak s lokálními daty, tak jako klient - prohlížeč sdílených dat na Internetu. ArcExplorer je prohlížečka schopná zobrazovat i připojené metainformace. Finální verze pochází z 26. září 97.

ArcExplorer umožňuje stáhnout k sobě na lokální disk aktuální výřez mapy jako BMP, EMF i jako SHP soubor, se kterým můžete dále pracovat. To se může jevit výhodné i nevýhodné (z hlediska tvůrce mapy).

Na mapě USA, kterou jsem prohlížel, jsem narazil na několik problémků, které jsem nevyřešil: Pokud žádám podrobnější informace o určitém bodě nebo entitě, musím nejprve správně odhadnout, do které hladiny patří. Někdy je to docela loterie. Potom se mi ukáže záznam z databáze, který zde není moc přehledný, neboť je plný kódů a ne úplně srozumitelných pojmenování jednotlivých položek. Také se mi nepodařilo využít možnosti tvorby dotazů, které jsou inzerovány a v poslední řadě jsem nedokázal vypnout žádnou hladinu. Ještě jedna věc mi nejde na rozum, totiž proč okno s mapou má tak velké okraje a nejde zvětšit.

Kam s ArcExplorerem:
Mapa USA, celkem nabytá daty, Mapa světa, obojí na http://nutria.esri.com/scripts/esrimapc

Program (6,3MB) a další informace naleznete na http://www.esri.com/base/products/arcexplorer/arcexplorer.html

  ActiveCGM
Intergraph - http://www.intergraph.com, http://maps.intergraph.com

[] ActiveCGM je aplikace ActiveX (prosazovaná firmou Microsoft). Proto pokud používáte MS Internet Explorer, mapy ve formátu ActiveCGM vidíte automaticky, aniž byste museli instalovat plug-in nebo jiný software (resp. se vám nainstaluje automaticky). Pro prohlížeč Netscape je k dispozici plug-in. ActiveCGM dává k dispozici obrázek s interaktivní mapou, další záleží už jen na provozovateli. Někde je umožněno vyhledávání, někde ne. Při našich testech vše fungovalo celkem svižně. Na pravé tlačítko se objeví menu, u kterého jsem bohužel nezjistil, jak některá tlačítka fungují. Zajímavá je funkce Magnify. Ta zobrazí v mapě rámeček a otevře druhé okno, ve kterém zobrazuje detail mapy. Nelze zapínat a vypínat hladiny s jednotlivými prvky mapy.

Kam s ActiveCGM:
Kansas City databáze pozemků a adres http://maps.intergraph.com/kcweb/ velmi pěkné, možnost obousměrného vyhledávání (z databáze do mapy a naopak)
Mapa státu Vermont, USA http://www.aot.state.vt.us/vaotgis/vaotgis.asp, s mapou okolí letišť, technickým popisem a fotografiemi
Životní prostředí Evropy http://gis.ubavie.gv.at/ (data o atomových elektrárnách)
Životní prostředí Rakouska http://gis.ubavie.gv.at/ (skládky, kvalita vod,… ) Podrobná mapa vodstva i s názvy toků, jezer a ples.

Plug-in (2,1MB) a další informace naleznete na http://maps.intergraph.com

  MapGuide
Autodeskhttp://www.autodesk.com, http://www.mapguide.com

Autodesk MapGuide je plug-in pro Netscape a Internet Explorer umožňující zobrazení vektorových obrázků a dat v okně webového browseru. Funguje i pod Win 3.1x, v současné době je k dispozici verze 2.5 a pre-release verze 3.0.

Po nainstalování a znovuspuštění browseru pak automaticky při přechodu na stránku s Autodesk MapGuide objektem, spustí se tento plu-in a vytvoří okno s několika vlastními ikonkami pro pohyb v mapě a s legendou, kde můžete řídit (zapínat a vypínat) zobrazování jednotlivých typů objektů. Při kliknutí pravým tlačítkem se objeví menu, které umožňuje několik zajímavých funkcí. Můžeme si například definovat záložky, zadávat měřítko zobrazení případně velikost zobrazovaného území. Velmi funkční je i možnost vypsání „reportu“ o označených objektech v mapě. Objekty můžeme označovat jak kliknutím, tak i vyznačením polygonem nebo kruhovou oblastí. Report se zobrazí jako tabulka v okně prohlížeče. Pokud se v aktuálním výseku mapy nacházejí objekty s odkazy na jiné dokumenty, jejich seznam se zobrazí ve vedlejším okně prohlížeče (na mapách na http://www.mapguide.com). MapGuide nabízí i nápovědu, odskok na stránku s podrobnou dokumentací.

Kam s MapGuidem:
Mapa světa, USA, Kanady a Nizozemí s aktivními odkazy na některé instituce a firmy - http://www.mapguide.com
Sledování železničního provozu přes GPS a převod polohy souprav do mapy v reálném čase http://www.gridnorth.com
Povodňový atlas ČR z července minulého roku - http://www.geogr.muni.cz/mapguide (srážkový úhrn, stupeň povodňové aktivity, chráněná území,…)

Další informace a plug-in (2.1 MB) na http://www.mapguide.com, http://www.autodesk.cz/product/MapGuide/mapclient.htm

  DDViewer
CIESIN - Consortium for International Earth Science Information Network - http://www.ciesin.org
SEDAC - Socioeconomic Data and Applications Center - http://sedac.ciesin.org

Demografic Data Viewer je javovská aplikace, tedy platformově nezávislá a je vždy aktuální  (nyní verze 3.0), neboť se nahrává při každém novém spuštění. Jedná se o velmi hbitou tvorbu tematických map.

Mapa USA, která je na Webu k dispozici, zobrazuje a obsahuje 220 demografických ukazatelů z roku 1990. Automaticky otvírá nové okno, je kterém máme možnost si vybrat stát nebo skupinu států, případně jednotlivé okresy. Jednotlivé státy a okresy si mohu vybrat kdykoliv i ze seznamu. Pak si vybereme, které z těch 220 hodnot (rozdělených do 6 skupin) si chceme zobrazit, nebo vypsat do reportu či tabulky. Vše je s přehlednou legendou a vysvětlení se objevuje i při přechodu myší přes území. Do mapy (databáze) si mohu vkládat i nové proměnné a hodnoty a ty následně zobrazovat. Legendu, barevné zobrazení a rozmezí zobrazených hodnot a kroků si mohu libovolně nastavovat. Bohužel, jediný způsob jak výsledek uložit je asi otisk obrazovky. Obsahuje velmi stručný Help.

Další informace a podrobnosti na http://plue.sedac.ciesin.org/plue/ddviewer/ddvJava30/index.html, http://testserver3.ciesin.org:8000/codata/ddviewer3.0

  ActiveMaps
Internetgis.com - http://www.internetgis.com
ActiveMaps je opět javovská aplikace, ke které potřebujete některý Internet Browser. Otevírá většinou nové okno se základná mapou a několika zajímavými tlačítky. Jednak je to Identifi, tedy výpis hodnot databáze pro danou oblast. Následuje QUERY, tedy tvorba dotazů. Tady se nám kromě jmen jednotlivých proměnných nabídnou i jejich hodnoty, takže při zadávání nestřílíme od boku. Kromě toho je tu tlačítko LABEL, pomocí nějž vybereme nějakou proměnnou a pak jen kliknutím vpisujeme do mapy její hodnotu, tedy jakási vepsaná legenda. Jednotlivé oblasti mohou obsahovat odkazy na další dokumenty. Menu obsahuje velmi jednoduchý Help.

Kam s ActiveMaps:
Začněte na http://www.internetgis.com a zde najdete mapu kriminality v USA, hustotu obyvatelstva v Číně,...

Podrobné informace najdete na http://www.internetgis.com/docs/productam16.html, http://www.internetgis.com/docs/support.html


Veškeré naše informace pocházejí z firemních stránek tvůrců jednotlivých řešení a v některých případech jsme použili i existujících srovnávacích testů. Bohužel, tyto byly vzhledem k velmi rychlému vývoji této problematiky většinou již zastaralé.

Neděláme si naději, že bychom snad mohli obsáhnout všechny produkty Web GISu na Internetu, proto, pokud zde svůj oblíbený prohlížeč nenajdete, napište a my se na něj zaměříme příště.

  Další použitá literatura:
http://www.lib.berkeley.edu/UCBGIS/intergis.html
http://www.hig.no/~eys_aars/intergis.html
http://www.grida.no/prog/norbal/docs/giswww/giswww.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [GIS]     [Internet]     [Server]