[pošta]             Novela správních poplatků


    Ve Sbírce zákonů ČR v částce 102, která byla rozeslána 16. prosince 1997 byl uveden Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z přílohy jsme převzali položky 103 a 104, které se zabývají katastrem nemovitostí. Upozorňujeme vás na skutečnost, že došlo k výrazné změně, poplatek se uhrazuje již při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN.
    Uvádíme plné znění dvou důležitých položek přímo ze Sbírky zákonů, zejména pro ty, kteří je podrobně neznají. (Zeměměřič)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]