[pošta]             Největší světovou motoristickou akcí pro zeměměřiče

byla GEODESIA RALLYE ČSSR. Vznikla na jaře 1970 úsilím nadšenců ze Střediska geodezie v Litoměřicích. V r. 1973 již startovalo 118 posádek ze tří států. Když se o rok později v r. 1974 pořadatelé z Litoměřic spojili se zahraničními organizátory v Katovicích a v Drážďanech, rozjel se Interpohár družstev složený ze tří akcí GEODESIA RALLY ČSSR, RALLYE FEOKART DRESDEN A GEORAJD KATOWICE. V r. 1976 se Interpohár rozšířil i na území Maďarska. Závody vyhrálo vždy československé družstvo. K jeho oporám patřily posádky Roulová - Roule, Pouč - Vjačka, Šmíd - Kočvara, Janovský - Janovská, Vyhnálek - Srb a až do úrazu J. Bergra dvojice Bergr - Rodr. Nejsilnější týmy stavěly tehdejší známé firmy ČÚGK, Geodézie Opava, Geodézie Brno, Kartografie Praha a později GKP Praha.
Poslední GEODESIA RALLYE se konala v r. 1988 a její konec zřejmě způsobila nevole pořadatelů vůči vnucené účasti posádek z tehdejšího SSSR.

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 1/97