[Home Page]    Valná hromada Zeměměřické komory


Praha, 11. 9. 2000: VH KGK se sešla na Novotného lávce v Praze. Z programu jednání, které celé i se všemi referáty v plném znění najdete na Webu Zeměměřiče, mě zaujala charakteristika současného stavu členství v KGK. Situace v regionech je vesměs stejná jako v Praze a lze ji rozdělit do tří skupin:

  1. podnikatelé jsou na KÚ jako doma a KGK vůbec nepotřebují,
  2. podnikatelé se obávají, že jim členství v KGK může na KÚ uškodit,
  3. nevidí přínos v členství v KGK.

   Zajímavým příspěvkem do diskuze byla informace o vybavování se pozemkových úřadů geodetickou technikou a provádění PÚ pracovníky těchto úřadů. Diskutovalo se také o celoživotním vzdělávání, o mezerách v získávání úplného středního odborného vzdělání a řeč padla i na "úřad, který má zeměměřictví v názvu, ale moc o něj nejeví zájem".

   VH se zúčastnili čestní hosté - za ČÚZK ing. Nedvídek, který všem vyřídil pozdravy od pana předsedy, za Oborovou radu ing. Čada a za ČSGK ing. Polák, který také všechny pozval na seminář o ISKN, stavební seminář VÚGTK, seminář o digitalizaci katastrálních map (24. 11.), následný sjezd svazu a seminář o Zkušenostech s PÚ. Valné hromady se zúčastnilo asi čtyřicet zeměměřičů.    

(rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Komora geodetů a kartografů - Zeměměřická komora] [Pošta]