[Home Page]    Návrh zákona o Zeměměřické komoře


Poslanec Zdeněk Koudelka (ČSSD) předložil sněmovně návrh zákona 3. 11. 1999. Poslanecký návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 411/0 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska dne 4. 11. 1999. Stanovisko vlády vráceno 30. 11. 1999 a rozesláno poslancům 1. 12. 1999. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 1999, určil zpravodaje Ing. Veroniku Nedvědovou (ODS) a navrhl přikázat k projednání v Zemědělském výboru.

  První čtení proběhlo 26. 1. 2000 na 21. schůzi sněmovny. Návrh zákona byl usnesením č. 750 vrácen.


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Komora geodetů a kartografů - Zeměměřická komora] [Pošta]