[Home Page]
Komora nechce a nikdy nechtěla dohlížet na ceny!

K článku "Legální mapa něco stojí" v Zeměměřiči 8+9/2001

Vážená redakce Zeměměřiče,
   Musím se ohradit proti poslední větě shora uvedeného článku. Komora nechce a nikdy nechtěla dohlížet na ceny! Komora chce dohlížet na kvalitu. Cena je věcí nabídky a poptávky - tedy trhu. Za nynější mimořádně nízké ceny a na ně navazující nízké platy v zeměměřictví si mohou zeměměřiči sami, neboť jsou ochotni za tak nízké ceny pracovat, mnohdy s vědomým nedodržováním kvality vycházející z toho, že kontrola kvality se neprovádí.
   V ostatních profesích přesahovala a mnohde stále značně přesahuje nabídka poptávku a přesto jsou tam ceny podstatně vyšší. Prostě my sami sebe nedovedeme ocenit a o nějakém pocitu profesní hrdosti (což je věc určitě dlouhodobá - nejen v zeměměřictví) se nedá vůbec mluvit. Ale to by bylo na dlouhé rozjímání, neboť je to velmi složité a tak bych od Vás chtěl jen to, abyste v příštím čísle napsali, že komora nechce dohlížet na ceny, ale na kvalitu. Je to pro komoru životně důležité! Nechceme být jako např. lékařská komora, která se často chová spíš jako odborová organizace.
   S pozdravem
  

Jan Fafejta
  
   Dáte sent: Mon, 3 Sep 2001 16:59:16 +0200
   Organization: GEODET, spol. s r. o.

    Vyvěšeno: 17.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [KGK] [Pošta]