[Home Page]

Nové telefony do VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

250 66 Zdiby 98

OZNAMUJE ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL:

Předvolba 02 (pražský UTO)

Ústředna (VÚGTK Zdiby) 8489 0351

Číslo faxu VÚGTK 8489 0056

Ředitel ústavu 8489 0907

Ekonomicko-správní útvar 8489 1040

GIS a katastr nemovitostí 8489 0777

ODIS a knihovna zeměměřictví a katastru 8489 0375

Metrologie a inženýrská geodezie 8489 0364 (i fax)

Internetové stránky VUGTK: http://www.vugtk.cz

E-mail: vugtk@vugtk.cz

Odloučené pracoviště:

Geodezie a geodynamika, Pecný-Ondřejov 0204/649235

E-mail: gope@asu.cas.cz

Další kontakty na internetových stránkách VÚGTK

 

vyvěšeno: 7.9 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]