[Home Page]
   Spolupráce veřejné a soukromé sféry.

 

The Council of European Geodetic Surveyors

Comité de Liaison des Géomčtres Européens

 

Pozvánka na workshop

Spolupráce veřejné a soukromé sféry.

Workshop bude pořádán v rámci valného shromáždění CLGE v Praze

dne 28. října 2000

Simultánní tlumočení z a do angličtiny zajištěno.

Místo konání Budova ČSVTS, kongresový sál 2.patro

PRAHA 1, Novotného lávka 5

Tel/Fax +420 2 210 82 374, Ing. Jiří Vaingat

PROGRAM

8.30 - 9.00 Registrace

9.00 Zahájení

9.15 - 10.45 Projevy představitelů veřejné a soukromé sféry

Ing.Václav Slaboch, CSc.,Ing.Jan Fafejta

Projevy představitelů CLGE

Paddy Prendergast (Irsko) president CLGE o CLGE

AugustHochwartner/GerdaSchennach (Rakousko) o spolupráci veřejné a soukromé sféry

Bernard Bour (Ftancie) partnerství veřejné a soukromé sféry

10.45 - 11.15 Přestávka

11.15 - 13.00 Diskuze

Workshop je určen k informování o vývoji zeměměřické profese v ČR a v Evropě a je otevřen pro všechny zájemce z ČR Bude informovat zeměměřickou veřejnost ČR o aktivitách CLGE a o budoucím vývoji zeměměřictví na evropské úrovni. Měl by přispět ke zlepšení vztahů mezi oběma sférami a stát se milníkem pro vznik skutečného partnerství.

CLGE - česky : Komise evropských zeměměřičů jako jediná z celoevropských zeměměřických organizací sdružuje představitele zeměměřičů (soukromých firem i státních organizací) všech členských zemí EU, zemí přidružených k EU a dalších evropských zemí. Česká republika byla od roku 1997 pozorovatelem a členem je od roku 1998. Po dohodě mezi ČSGK, ČÚZK a KGK se stala KGK představitelem českých zeměměřičů v CLGE.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky zasílejte na adresu Komora geodetů a kartografů, Plamínkové 1592, 140 00 Praha 4 nebo e-mailem na adresu f