Katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT

a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ

si Vás dovolují pozvat na seminář fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země

Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

Seminář se uskuteční 6. prosince 2000 v prostorách Fakulty stavební, ČVUT Praha od 10 hodin

  Cílem nově pořádaného semináře je sezvat odborníky pracující v dané oblasti, aby se vzájemně seznámili s problematikou, která je jimi v současné době řešena. Seminář je zároveň výzvou pro mladé a začínající kolegy, aby mohli prezentovat své poznatky a zkušenosti vycházející z nejmodernějších a velice rychle se rozvíjejících technologií. Přednesené příspěvky budou ve sborníku na CD ROM, který účastníci obdrží.

Na setkání se všemi se těší Dr. Ing. Karel Pavelka a Ing. Lena Halounová, CSc.

 

Přihlášky zašlete na adresu: halounov@fsv.cvut.cz

Lena Halounová, katedra mapování a kartografie,

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 do 30. listopadu 2000

Termín odevzdání příspěvků: 30. 11. 2000,

Formát příspěvků: MS Word v. 6.0, 7.0

Účastnický poplatek: 200 Kč (bude placen při registraci na místě)

Formulář pro přihlášení a aktuální informace naleznete na internetové stránce: http://gama.fsv.cvut.cz/~pytel/seminar_ftg

www.pandora.cz/list/zpp

*******************************************

 

Přihláška na seminář fotogrammetrie a DPZ:

 

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Organizace:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Mám zájem zúčastnit se:

Přednesu příspěvek na téma:

Datum: