[Home Page]

   Telefony pražských úřadů zeměměřictví a katastru - 2. část

         
Důležitá telefonní čísla        
         
Telefonní ústředna       9
Informační sllužba služba     1614-15
Velín       1808-10
Vrátnice - hlavní vchod       1802
Vrátnice - hlavní vchod       1803
Vrátnice - hlavní vchod       1804
Vrátnice - Chaberská       1805
Vrátnice - garáže - suterén       1823
         
         
Společné prostory        
         
Bufet - kancelář       1990
Bufet - pult       1991
Jídelna - hala       1901
Jídelna - kancelář       1900
Kongresový sál, bar       1822
Kongresový sál, kuchyňka       1821
Rozvodna NN       1801
         
         
Český úřad zeměměřický a katastrální        
         
Sekretariát předsedy       1210
      fax 1204
         
Sekretariát místopředsedy       1220
         
Sekretariát odboru personálního a správního       1258
         
Sekretariát odboru rozpočtu a financování       1213
      fax 1203
         
Sekretariát odboru kontroly a dohledu       1221
      fax 1201
         
Sekretariát odboru řízení územních orgánů       1222
      fax 1202
         
Sekretariát odboru legislativy a metodiky        
katastru nemovitostí       1220
         
Sekretariát odboru informatiky       1224
         
         
Zeměměřický a katastrální inspektorát        
         
Sekretariát ředitele       1310
      fax 1311
         
Informace, příjem stížností       1300
         
         
Zeměměřický úřad        
         
Sekretariát ředitele       1411
      fax 1416
         
Informace o geodetických bodech, fax       1518
geodetické údaje       1526
         
Informace o nivelačních bodech,       1545
nivelační údaje     1543
      fax 1625
         
Informace o užití a poskytování       1601
státních mapových děl       1606
         
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru       1681
         
Správa budov     fax 1800
         
Odbor zásobování     fax 1451
         
Školící místnost       1559
Počítačový sál       1581
         
         
Katastrální úřad Praha-město        
         
Sekretariát ředitele       2001
      fax 2022
         
Informace o vkladech do katastru       2093
        2094
         
Zápisy listin do katastru       2044
        2046
         
Výdej zakázek (výpisy a snímky)       2504
         
Potvrzování geometrických plánů       2501
         
         
Pozemková kniha, Zemské desky,       2008
Železniční kniha       2409
         
Sbírka listin       2012
         
Podnikatelé       2012
        2014
        2412
         
         
Katastrální úřad Praha-východ        
         
Sekretariát ředitele       3091
      fax 3013
         
Informace o vkladech do katastru       3384
         
Zápisy listin do katastru       3374
         
Výpisy a informace z katastru       3352
         
Potvrzování geometrických plánů       3381
         
Technická dokumentace       3385
         
Odbor kartografie     fax 3282
         
Sekretariát OKM     fax 3405
         
Odbor katastru nem.     fax 3607
         
Prodejna map       3533
      fax 84043531
         
         
Katastrální úřad Praha-západ        
         
Sekretariát ředitele       4010
      fax 4040
         
Vedoucí odd. kat. operátu       4161
         
Informace o vkladech do katastru       4155
         
Zápisy listin do katastru       4150
         
Výdej zakázek - výpisů       4134
         
Potvrzování geometrických plánů       4132
         
Informace pro osoby oprávněné       4122
         
HALA - přepážky       4011
         
HALA - pokladna       4012
         
         
Nemoforum       1595
        1428
        1495
         
Kadaster       1594
        1429
         
další telefony
zazipovaný soubor v XLS ke ztažení
Vyvěšeno: 12.10.2000
www.zememeric.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Rezort ČÚZK] [ruzne] [Pošta]