[pošta]
Integrace prostorových dat

Olomouc, 9.9.1999:
Přívětivá hanácká metropole s druhou největší universitou v republice se vytáhla pořádáním konference Integrace prostorových dat. Celé tři dny probíhaly přednášky a každý den byl završen nějakou třešničkou na dortu – varhanní koncert, nebo společenský večer, kdy došlo i na sportovní vyžití. Seznam přednášek naleznete na internetu a sborník s jejich zněním si lze vyžádat u organizátorů akce. Mezi zajímavými přednáškami nezapadl ani příspěvek z CAGI Návrh zásad standardu DTMM (Zeměměřič 10/99). Ke škodě však byla skutečnost, že takřka ve stejném termínu začínala Kartografická konference v Bratislavě, kam mnozí účastníci také směřovali.

Podobné konference mají velký význam nejen na poli odborném, ale i společenském. Při neformálních rozhovorech se zde navazují kontakty, v kuloárech se hovoří o nejrůznějších problémech a nastalých situacích. Lidé se vzájemně poznají nejen ve firemním, ale i osobním styku. A to je ten nejlepší způsob k navázání či prohloubení spolupráce. Máte-li o odbornou problematiku zájem, nevyhýbejte se podobným akcím. Velké poděkování patří nejen organizátorům z UP, ale i hlavním sponzorům Autodesk, Condata a Intergraph.

(rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] GIS [Pošta]