[pošta]
Blížící se konec roku

vyzývá k ohlédnutí se. Tentokrát by pohled dozadu měl být delší a důkladnější. Dvě devítky měníme za 00. Nehledejme v tom symboliku a buďme optimisté.

V našem časopisu se pokusíme ohlédnutí rozdělit do několika částí. Ke zhodnocení období od listopadu ?89 vyzýváme prostřednictvím Webu Zeměměřiče vás všechny. Zveřejnili jsme na internetu i pomocí Z++ několik otázek k zamyšlení. Zkuste se k nim vyjádřit. Některé aktéry přeměny struktur oboru za posledních 10 let oslovíme přímo sami. Předpokládáme výsledky zhodnocení na počátku příštího roku.

Posledních 6 let – dobu vycházení časopisu Zeměměřič – necháme především na našich čtenářích. V posledním čísle t.r. k tomuto období přineseme kratičké shrnutí.

Pokusme se i krátce přehlédnout tento rok. Kopírovali jsme až příliš věrně situaci kolem sebe, kdy se nemohla dohodnout politická scéna, rozešla se Nova a ani naše profesní organizace si příliš nerozuměla se státní správou. Také oba časopisy Zeměměřič si hrály na hrdiny. V době, kdy se Evropa integruje, svět globalizuje, tak si dva plátky...*) do bot. Příliš mnoho osobní munice se vystřílelo, příliš jizev se utrpělo. A výsledek? Žádný. Kromě šedin, vředů a toho, že na konci roku dvě devítky měníme za 00. Zde by symbolika najít šla, ale buďme optimisté.
*) Jsou slova, která nemají synonymum, ale nelze je publikovat.

Radek PETR


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] [Pošta]