[pošta]
Zeměměřič v roce 2000

Vážení čtenáři, rok 1999 se velice rychle chýlí ke svému konci a do naší redakce začínají přicházet vaše objednávky předplatného na rok 2000. Těší nás zájem a podpora z vaší strany, ale uvědomujeme si, že je to takové objednávání zajíce v pytli. Ještě nevíte, jaká bude periodicita časopisu, za kolik bude předplatné, co vám v příštím roce časopis přinese. Již několik let provozujeme (na četné vaše žádosti) automaticky přenos předplatného na další rok, který byl založen na názoru čtenáře: "Nemám čas a chuť hlídat si své předplatné – ať to hlídá redakce, která si tuto agendu stejně vede“. Kdo o odběr časopisu neměl zájem, mohl oznámit tuto skutečnost redakci. Na každém předplatitelském kupónu, byla tato informace i s uvedením nejpozdějšího termínu odhlášení se. Praxe však ukázala, že někteří čtenáři na fakturu za předplatné nereagovali, nebo ji ani nedostali. Byli jsme nuceni posílat faktury opětovně, několikrát jsme dokonce museli zasílat i upomínky. Agenda se tak protahovala neúměrně dlouho a ještě v září neměli někteří zaplaceno na letošní rok. Dokonce jsme asi ve čtyřech případech zaznamenali přístup odběratelů: "...tento rok jsme si nic neobjednali, a že nám od začátku roku neustále časopis chodí, je vaše věc. My nic platit nebudeme“. Podobné chytračení neomlová ani dnešní složitá doba. Chceme v redakci pracovat a nikoli evidovat, nebo uhánět neplatiče. Proto dochází ke změně placení předplatného.

Nový způsob placení předplatného
Na přebalu časopisu Zeměměřič posledního letošního čísla (12/99) a prvního čísla příštího roku (1+2/2000) bude na přebalu otištěna zálohová faktura (podobně jako tomu bylo při platbě katalogu firem 1999–2000). Tato zálohová faktura bude rozeslána všem odběratelům časopisu v rámci distribuce časopisu. Odběratel si sám určí, chce-li ji zaplatit ještě letos v prosinci, nebo až příští rok a zahrne si ji do svého účetnictví příslušného období. Jako variabilní číslo uvádějte vaše předplatitelské číslo, které vždy tiskneme na štítku s vaší adresou. Tato čísla v sobě obsahují také informaci o odběru více kusů do firmy i o tom, jedná-li se o fyzickou nebo právnickou osobu. Podle tohoto čísla budeme také rozesílat daňové doklady ihned po zaplacení zálohové faktury. Chceme práci maximálně zjednodušit pro vás i pro nás. Nechceme zbytečně ztrácet svůj čas a drásat vaší trpělivost při nevystavení daňového dokladu včas.

Případné změny a doplnění vašich dat oznamte písemnou formou do redakce co nejdříve. Vyhnete se tak nesprávnému uvedení vaší firmy na daňovém dokladu. V letošním roce se nám u některých z vás nepodařilo dodržet 14ti denní lhůtu na vystavení daňového dokladu od zaplacení zálohové faktury. Tato skutečnost je pro nás velmi nepříjemná a novým (přísnějším) způsobem evidence předplatného tento nedostatek napravíme.

Upozornění: Odběratel (čtenář) může uplatnit daň na vstupu (přijatý daňový doklad) i v následujícím zdaňovacím období (do 3 let od vzniku daňové povinnosti (§ 19, odst. 2, zákon 588/92 Sb. o DPH).
Z těchto důvodů nebylo neseriózní vůči odběratelům zaslání dokladu těsně před koncem daňového období. Každé onemocnění pracovníků z malé firmy je vážným ochromením práce firmy. I přes maximální nasazení jsme všechno nedokázali stihnout včas. Omlouváme se za to a děkujeme za pochopení.

Nový systém předplatného je srozumitelný a čas snad ukáže, že i maximálně efektivní:

  1. Všichni dostanou zálohovou fakturu včas.
  2. Sami si rozhodnete termín zaplacení.
  3. Po zaplacení dostanete daňový doklad a budete dostávat časopis. Variabilní číslo pro platbu, vytištěno vždy v pravém horním rohu štítku s adresou.
Interval Význam
1000 - 1999 fyzická osoba (nemá IČO) – platí složenkou, kterou si vyzvedne na poště
3000 - 3999 pouze firmy, které odebírají více kusů časopisu (zde evidován první kus)
4000 - 4999 firmy s odběrem více časopisů mohou proplácet zálohovou fakturu na každý další časopis samostatně, nebo mohou součet předplatného uhradit dohromady přes zálohovou fa na 1. kus časopisu (ten je evidován v intervalu 3000 - 3999)
5000 - 5999 KÚ – obdrží poštou normální úhrnnou zálohovou fakturu pro všechny podřízenné KÚ
6000 - 6999 právnická osoba – (soukromník, s.r.o., atd.), daňový doklad dostane automaticky, zde jsou evidovány všechny firmy, které berou pouze
8000 - 8999 zahraniční odběratelé
9000 - 9999 reciproční výměna s jinými časopisy, dlouhodobí autoři, povinné výtisky, sponzorské aktivity časopisu.

ŽÁDÁME VÁS:
– zkontrolujte si svá data uvedená na štítku s adresou (název, adresu, IČO atd.)
– zkontrolujte si podle tabulky své předplatitelské číslo, které určuje kategorii vašeho odběru
Opravy nahlašte ihned redakci!

redakce

Vyvěšeno: 19.11.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] Různé [Pošta]