[Home Page]

Studenti, znáte Zeměměřiče?

,Ano, známe. Na první přednášce ekonomie vás velmi vychvaloval náš docent. Mluvil o zdrojích informací, o knihovnách a o struktuře oboru. Jenže takové informace by měli studenti dostat už na první hodině geodezie v prváku a ne až v páťáku."

(zs)


,Na stavební průmyslovce

v Ústí nad Labem se snažíme učit stavaře geodezii tak, aby je to "chytlo" a rozuměli tomu" řekla nám ing. V. Mrázková. ,Loni jsme do naší počítačové učebny získali MISYS - Kokeš a na demonstračních datech se studenti učí rozumět katastru. Plní úlohu, kdy si na leteckém snímku vyberou místo, kde chtějí stavět, a z dalších vrstev systému zjišťují vlastníky, sousedy, technické sítě atd."

(rp)


Poděkování

Vážená redakce, mnohokrát děkuji za ortofotosnímky, které mi zaslal VTOPÚ Dobruška na základě výhry soutěže v časopise č. 8+9/2001. Získal jsem tři snímky z roku 1938 a tři snímky z roku 1993 povodí Stříbrného potoka - zájmového území, které využiji pro svoji seminární práci o revitalizaci krajiny. Velmi se mi vyplatilo s vámi soutěžit, neboť jako chudý student bych si sám letecké snímky nemohl pořídit.

Pavel Váňa,
5. ročník FSv ČVUT, GK


Uživatelé KOKEŠe

mají od prosince zdarma prohlížečku dat.

(rp)


Zobrazení názvů map. listů

ZM a ZMVM ze souřadnic S-JTSK..."online" najdete na stránkách ing. Petra Součka: http:// gama.fsv.cvut.cz/~soucek/mlisty/

(Zdroj: katastr@fsv. cvut.cz)


Dotisk knihy 250 století zeměměřictví

Zájemci o publikaci vysokoškolského pedagoga P. Hánka o dějinách našeho oboru kontaktujte redakci. Kniha je právě zadávána do tiskárny a bude dotištěna jen v omezeném nákladu.


Mimořádně úspěšná publikace Pozemky a právo je takřka rozebrána. Zájemci o její zakoupení urychleně kontaktujte redakci.


Cvičnou etapu slavné zeměměřické rallye
z č. 11/01 dojelo 10 soutěžících. Hlavní cenu získává P. Večerník z Prahy. Dále odměňujeme ing. M. Petra (není v příbuzenském poměru s vydavatelem časopisu) z Prahy. Blahopřejeme.


redakce

vyvěšeno: 3.prosince 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Školství] [Různé] [Pošta]