[pošta]             Informace o oboru na Internetu


    Také nejvýznamnější světová organizace geodetů poskytuje informace prostřednictvím Internetu. FIG na singapurském zasedání oznámilo významné opatření ke zlepšení informovanosti svých členů a všech dalších potencionálních zájemců o činnost organizace. Prostřednictvím mezinárodní sítě Internet byly zpřístupněny dvě datové báze. První z nich poskytuje informace o institucích a školách poskytujících výuku a výcvik v oblasti zeměměřictví. V současné době obsahuje databáze informace z více než 40 zemí. Adresa domovské stránky je: http://www.i4.auc.dk/sedb. Databáze je průběžně aktualizována. V současné době jsou v ní uvedeny informace o více než 350 výukových programech ve 200 institucích. Více aktuálních informací je k dispozici na domovské stránce FIG na adrese: http://cesgi1.city.ac.uk/figtree.


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]