[pošta]             Katastr nemovitostí s Fialou


    TŘEBÍČ (23.10.1997): Pedagog z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josef Fiala má proti pracovníkům rezortu jednu výhodu. Účastníkům seminářů sděluje své odborné názory bez jakýchkoliv ohledů na KÚ, ČÚZK, ZKI nebo na rozmanitost výroků senátů nejrůznějších soudů. Jak nám potvrdil hlavní pořadatel za Spolek zeměměřičů–Brno Jaroslav Kolman, zejména Fialovy výklady a odpovědi na dotazy udržely na svých místech až do konce téměř 170 účastníků pětihodinového semináře, mezi nimiž byli i pracovníci z moravských KÚ.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]