[pošta]             Proměny na mapách Pardubicka


    PARDUBICE (1.–31.10.1997): Státní okresní archiv v Pardubicích zpřístupnil unikátní kolekci map ze sbírek archivů a muzeí z celé ČR. Mnohé mapy byly dokonce vystaveny poprvé, jako například mapy panství, případně jejich částí. K výstavě byla vydána publikace, která přináší tři studie věnované kartografickému zobrazení Pardubicka a jeho správnímu vývoji na mapách a obsahuje soubor 21 reprodukcí nejzajímavějších map a soupis vybraných téměř 90 kartografických děl s podrobnými údaji. (ps)

Zdroj: Pardubické noviny 11.10.1997


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]