[pošta]
  8. konference uživatelů ESRI a ERDAS v ČR

Mlhavým ránem k desáté hodině dopolední třetího a čtvrtého dne jedenáctého měsíce konce dvacátého století se k Městské knihovně v Praze zvolna blížily kroky zvídavých účastníků osmé konference uživatelů produktů firem ESRI a ERDAS v ČR. Právem se měli nač těšit. V budově je čekal zrekonstruovaný, moderně vybavený komplex nejen přednáškových a výstavních sálů, ale i prostorů pro rokování, výměnu informací mezi odborníky, až po příjemné posezení v útulné kavárně o přestávkách.

První den byl nabitý množstvím přednášek a praktických ukázek, čili workshopů. Po úvodních slovech Ing. Petra Seidla, CSc., generálního managera firmy ARCDATA PRAHA, s. r. o. a Chucka Killpacka, generálního managera firmy ESRI, se rozeběhla série přednášek a workshopů, z nichž odpoledne po kávě si pak bylo možno vybírat mezi malým a velkým sálem. První přednáška, v níž všechny přítomné seznámil s novinkami ArcInfo 8, patřila Ing. Radku Kuttelwascherovi. Nového správce souborů ArcCatalog přirovnal ke známému průzkumníkovi (Exploreru) ve Windows a s jeho pomocí předvedl, jak lze velmi jednoduchým způsobem naimportovat např. soubor DGN do aplikace ArcMap. Po obědě seznámily Ing. Jitka Exnerová s novinkami ArcView GIS 3.2, Ing. Sylva Chmelařová s ArcView Image Analysis 1.1 a Ing. Tomáš Brandalík s ArcIMS a MapObjects 2.0. Zde přibyly nově podporované formáty DXF, DWG a v nejbližší verzi 2.1 i slibovaný DGN formát.

Po celý den až do 17. hodiny měli účastníci možnost ohodnotit vystavené grafické ukázky v soutěži posterů, inspirované podobnou akcí na konferenci v kalifornském San Diegu.

Navečer pokračovaly ještě zajímavé workshopy v malém sále. Ing. Vladimír Hudec ukázal široký záběr produktu MapObjects 2.0, jehož nejsilnější zbraní je propracovaný systém práce s kartografickými zobrazeními. Mne zaujaly tzv. On-The-Fly projekce, které řeší sesouhlasení více mapových vrstev, pokud jsou každá v jiné souřadné soustavě. Byly předvedeny přepočty mezi S-JTSK, S-42 a WGS-84. Rovněž jsme se dozvěděli o možnosti vytvoření vlastní projekce pomocí COM-objektu. Ing. Jitka Exnerová zde řešila dvě praktické úlohy pomocí Spatial Analyst 2.0-Modelbuilderu, a sice analýzu území, ohroženého erozí (s vlivy sklonu terénu, půdních typů, vegetace a srážek) a výběr pozemku k bydlení ze zadaných podmínek (cena půdy, vzdálenost od školy, kriminalita apod.).

Středa 3. 11. 1999 byla od půl osmé zakončena společenským večerem v Anežském klášteře. Po přípitku a volném rozhovoru hostů za zvuků violy a houslí následovala večeře formou švédských stolů s pokračující konverzací. Ve třičtvrti na devět byly pak slavnostně vyhlášeny tři nejúspěšnější postery. První cenu převzal, podobně jako v létě v San Diegu, Mgr. Jan Langr z firmy T-mapy Hradec Králové, za poster fyzické mapy světa (viz s. 23), novinky, která se má už brzy objevit na pultech knihkupectví. Škoda jen, že se ve svém krátkém proslovu nezmínil o spolupráci se všemi firmami, které se na vzniku díla též podílely.

Druhý den patřil malý sál především prezentaci firmy ERDAS, kde Ing. Vladimír Zenkl předvedl aplikaci ERDAS IMAGINE a IMAGINE OrthoBASE v letecké fotogrammetrii a Ing. Sylva Chmelařová nastínila využití ArcView Image Analysis 1.1 v zemědělství a lesnictví. Firma ARCDATA PRAHA se rovněž pochlubila chystanými snímky z družice IKONOS s panchromatickým rozlišením 1 metru, které budou k dispozici v únoru příštího roku.

Po kávě nadešel čas snad nejzajímavější ukázky celé akce, s napětím očekávaná dynamická 3D vizualizace v IMAGINE VirtualGIS Ing. Sylvy Chmelařové. Na připraveném 3D modelu byla nejprve předvedena funkce zjištění viditelných oblastí v terénu z pozorovací věže na vrcholu kopce. Poté se Sylva ujala řídící páky pomyslného letadla, jehož pasažéry se na několik krátkých minut stali všichni účastníci v malém sále a se zatajeným dechem pozorovali manévrování nad dokonalým virtuálním modelem krajiny před sebou. Snad proto, že byli diváci prožitým průletem tak překvapeni, Sylvě nakonec zapomněli zatleskat. Rovněž zajímavý byl dynamický model záplavové vlny, v jejíž hladině se paradoxně odrážely již téměř jasná obloha či dosud nezatopené domečky. Po opadnutí povodně zůstaly v terénu dokonce i virtuální louže.

Zkušenosti s využitím 23 pro tvorbu ortofotomapy podal Ing. Stanislav Král, ředitel firmy EUROSENSE, s. r. o.

Na závěr se ujal slova Ing. Petr Seidl, CSc., zhodnotil průběh konference a dohlížel nad slosováním několika účastníků, kteří byli odměněni poukazem na nákup publikací nebo tričkem s logem pořádajících firem. Před závěrečnou diskuzí ocenil pan generální ředitel především zájem téměř všech dotazovaných, zúčastnit se konference i v příštím roce.

autor: Pavel Zahajský


Z časopisu Zeměměřič č. 12/99
[Server] [Pošta]