[pošta]             Únor '97

[Víme - víte]
ČÚZK má odbor informatiky
Dne 1. 10. 1996 byl na ČÚZK zřízen nový Odbor informatiky, který je podřízen místopředsedovi. V odboru pracuje 7 lidí, řídí jej ing. Vít Suchánek. Současně s touto změnou z pavouka ČÚZK zmizelo bývalé působiště ing. Suchánka - oddělení koncepce vědecko-technického rozvoje.

[Katastr nemovitostí]
ČÚZK kontra notáři
Z diskuze mezi notáři a představiteli ČÚZK (K. Večeře, L. Nedvídek) v časopisu Právní rádce 1/97 jsme vybrali zajímavé myšlenky.

[Víme - víte]
Z DOMOVA
Zmrazené ceny a ceníky
ČSGK uspořádal počátkem ledna 1997 seminář nad aktuálním Vzorovým nabídkovým ceníkem geodetických a kartografických prací (podrobněji - časopis 2/97, s. 8).
Geodézie Krkonoše bilancovala
Na 11. sněmu firma Geodézie Krkonoše, s.r.o., zhodnotila r. 1996, v němž dosáhla tržby ve výši přes 25 mil. Kč (podrobněji - časopis 2/97 na s. 8).
Inspirace pro dovolenou
Na veletrzích GO '97 a REGIONTOUR '97 se prezentovalo 810 firem. Mezi nimi jsme našli stánky osmi kartografických nakladatelů, vydavatelů a distributorů. Navíc každý region (okres) nabízel alespoň jednu více či méně zdařilou mapu (podrobněji - časopis 2/97 na s. 8-10).
Desítky dotazů k právním vztahům k nemovitostem
Beseda o nemovitostech na semináři ČSK (podrobněji - časopis 2/97, s. 10).

ZAJÍMAVOSTI
Začínali se zeměměřictvím
Slovenský miliardář byl původně zeměměřičem.
Zeměměřiči ve starověkém Římě
Jeden z nejstarších dokladů o potřebě státní zeměměřičské kontroly nad soukromými investory a také o riziku spojeném s tímto povoláním pochází z doby vlády římského císaře Trajána (vládl v letech 98-117) - podrobnosti - časopis 2/97, s. 30.

ZE ZAHRANIČÍ
Na Slovensku byly zrušeny katastrální úřady
Od 24. 7. 1996 byly pravomoci katastrálních úřadů na Slovensku převedeny na okresní a krajské úřady (podrobněji - časopis 2/97, s. 6).
Zeměměřiči klepou na dveře Evropské unie
V hlavním městě Irska se uskutečnilo zasedání Výboru evropských zeměměřičů známého pod francouzskou zkratkou CLGE (Comité de Liaison des Geometres Europeens). Poprvé v historii a dokonce jako první z bývalých východoevropských zemí byl na zasedání tohoto výboru pozván zástupce ČR.

[Kartografie]
Recenze nových map a atlasů
    Velký atlas světa, GeoMedia, Praha, 1996

[GIS]
Ústředí pro východní Evropu přestěhoval Bentley do Prahy
Firma Bentley Systems ČR, s.r.o. prodělala v r. 1996 dynamický rozvoj, o čemž svědčí růst tržeb o 93 % - na 52 mil. Kč, což je 70 % obratu ve východní Evropě (podrobněji - časopis 2/97 na 20).
GeoMedia od Intergraphu
Produkty GeoMedia budou zaměřeny na snadné prohlížení a analýzu správných GIS dat (podrobněji - časopis 2/97 na 20).
Státní informační systém USA - inspirace pro SIS ČR?
Odborník na počítačovou kartografii a GIS prof. Veverka stručně popisuje SIS USA - TIGER, považovaný za nejobjemnější automatizovanou geografickou databázi na světě. SIS USA se zřejmě nestane obsahovou předlohou SIS ČR, protože jde hlavně o souhrn údajů desetiletých statistických censů. Zato v ČR se v rámci SIS počítá zejména s agendami typu registr obyvatel, registr organizací a územně identifikační registr (podrobněji - časopis 2/97 na 21-22).
GIS '97, CAD '97 a PROFIL '97
V dubnu 1997 se v Banské Bystrici koná největší GISovská akce v SR (podrobněji - časopis 2/97 na 27).

    [Server]