[pošta]             Geomatica '98


    PRAHA (10. - 12.3.1998)
Mimo dosah metra, až ve Vršovicích před tratí, se v Edenu konal 4. ročník třídenní kontraktační a prodejní výstavy GEOMATIKA ?98, kterou doprovázely tři konference. Zatímco geologická konference asi zeměměřiče moc nezajímala, navštívili jsme druhou akci, kterou odborně garantovaly ČÚZK a ČSGK.
    Konferenci, do které rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nominoval téměř všechny řečníky, sledovalo přes 80 posluchačů. Úvodní projev předsedy Úřadu Jiřího Šímy byl plný čísel a dalších údajů, které stojí ještě jednou za připomenutí, a tak jej také přetiskujeme v rubrice Co se děje na úřadě v plném znění. Následovaly prezentace Zeměměřického úřadu o ZABAGEDu (Jaroslav Uhlíř), dále o databázi základních bodových polí (Ladislav Zajíček) a následně o centrální databázi zeměměřictví a katastru (Helena Šandová). Zbyněk Souček (ČÚZK) hovořil o dokončení digitalizace SPI KN, o čemž přinášíme podrobnější informace rovněž v rubrice Co se děje na úřadě. Slovo dostali i krajánci Miroslav Krajíček (KÚ Opava), hovořící o lokální databázi na KÚ, Adolf Vjačka (KÚ Opava), sdělující důležité informace o startu digitalizace SGI KN a nejvytrvalejší řečník Ivan Rucký (KÚ Plzeň), setrvávající za řečništěm s problematikou technologie tvorby a vedení DKM nejdéle ze všech. Na konferenci fyzicky chyběl jen služebně na školení do zahraničí odvelený Josef Jirman (ČÚZK), a tak referát v písemné podobě o řešení nového IS KN, uvedený ve sborníku, doplnil živě Adolf Vjačka, který, jak sám řekl, nepatří zase k těm, kteří jsou v mnohohlavém kolektivu s problematikou řešení IS KN spojeni co nejtěsněji. S jediným mimorezortním referátem o datech zeměměřictví a katastru MIS vystoupil Jiří Čálek (IMIP), ale nakonec nebyl sám, neboť s firemními prezentacemi se představili zástupci firem Intergraph, Gepro, Geus a Arcdata. Některým referátům věnujeme samostatný příspěvek v rubrice Katastr nemovitostí.
    Vraťme se do výstavního sálu, kde bylo co sledovat, z čeho vybírat a o čem přemýšlet.
    Sokkia předváděla především řadu svých totálek, včetně plně vodotěsné SET5W. Pomocí strojů si zájemci mohli zkusit změřit třeba úhlopříčku firemního stánku, neboť odrazný hranol byl umístěn na protějším rohu. V těsném sousedství sídlil jediný zahraniční vystavovatel, firma ORNTH z povstaleckého města Banská Bystrica, která také pro kolegy za východní hranicí ČR vydává občasník O - Novinky. O využití ESRI pro aplikaci v KN jste si mohli popovídat na stanovišti firmy Arcdata, která plochu 2 x 4 m sdílela společně s firmou AUROSENCE, předvádějící především své služby v oblasti fotogrammetrie. Z upoutávky v minulém čísle jste se mohli na stánku firmy GEUS přesvědčit, že lidé kolem Martina Forejta dokáží kompletně vybavit geodetická pracoviště, a navíc vám tu představili svou novinku - AutoCAD Map pro tvorbu GIS. GEFOS z řady přístrojů Leica představil návštěvníkům svoji perlu nejdražší, ale i nejpřesnější, mašinku TC2003. Také nám zde prozradili, že rodinka ručních dálkoměrů DISTO se rozroste o bratříčka, který bude měřená data ukládat do paměti umístěné přímo v pouzdře krabičky. Na pódiu vystupovaly dvě firmy - GEOS Hradec Králové a GEODIS Brno a jedna škola - Institut geodézie a důlního měřičství z Ostravy. Hradecká společnost GEOS předvedla všechny možnosti využití výsledků fotogrammetrie a brněnský GEODIS na osmi stativech vykonal přehlídku nejzajímavějších strojů z řady totálních stanic a GPS značky Topcon. Nechyběly zde ani ukázky SW produktů a především velký nový plotr Falcon RJ - 800, který sice vypadá jako mandl, ale věřte nám, že vyžehlení ložního prádla na něm aplikovat nelze. Ostravský institut zase přivezl na výstavu staré geodetické přístroje, které lze nyní již považovat za klenoty. Ve stánku HSI nám sdělili, že na základě připomínek uživatelů představí vypilovaný SW pro pozemkové úpravy. S novými hvězdnými panely se prezentoval GEOINVEST, kde se chlubili přístrojem GPS, který již nepoužívá žádné spojovací kabely, jelikož baterie má ve speciálním pouzdře na výtyčce. Pouzdro tak dostalo i praktickou úlohu jakéhosi vyvažovače. Dvě firmy, které mají mnoho společného, PAP a ARGUS GEO SYSTÉM, přivezly do Prahy především vzorky přístrojové techniky firmy ZEISS, které se podle informací Severočechů nyní v hojném počtu používají v dopravě. Ve společném stánku firem GEPRO a ATLAS jsme viděli nejnovější výsledky informačního systému o území MISYS a například studenti z lesnické fakulty ČZU žasli, že v digitálním modelu terénu ATLAS DMT program během pár vteřin dokázal v místě libovolně nakreslené úsečky vyhotovit profil, který oni kreslí dvě až tři hodiny na milimetrovém papíru. Firma GEOPEN představovala přístroje Pentax s velkou nabídkou totálních stanic. Jednu z nich můžete řídit i dálkovým ovladačem, což se může hodit, zejména pokud máte místo ruky těžkou medvědí tlapu. GPS ASHTECH a totálky Topcon prodává pardubický GEOVAP, ale geodeti z města perníku nabízejí i celou škálu služeb, při kterých aplikují svůj vlastní SW, jak nám řekl Aleš Rucký, který nás upozornil na novinku GS - GeoStore.
    Opavská Geometra představovala nabídku mezníků, dále tu byly rovněž i firma MULTIGEO a Český geologický ústav, který se představil především edicí geologických map a publikacemi, jež bylo také možné zakoupit. "Geodetické přístroje se musí ukazovat venku,“ sdělil nám, kde jinde, než na volné ploše před kulturním domem EDEN, Tomáš Honč v prošívané bundě, s kterou by jistě přežil ve zdraví i zimní noc za polárním kruhem, ovšem jen na saních s firemními logy GEOTRONICS Praha. Firemními totálními stanicemi si zkusili změřit vzdálenosti i studenti dvou specializovaných tříd na stavební průmyslovce až z Lipníku nad Bečvou. Mladí Severomoravané, stejně jako studenti z podobné duchcovské střední školy, světe div se, do metropole přijeli jen na tuto výstavu. Škoda že pořadatel před výstavou nezdůraznil, že studenti a jejich doprovod budou mít na výstavu i na semináře volný vstup, který tak mohlo využít asi více než sto osob zastupujících zeměměřický, většinou mimopražský, dorost. Jediný zástupce z rezortu ČÚZK VÚGTK Zdiby ukazoval SW DIKAT, ale protože zde výzkumníci ze Zdib tradičně odpovídali i na otázky týkající se celého rezortu, byla škoda, že jsme tu nenašli prezentaci například ZÚ Praha, který se mohl konkrétně pochlubit nejen produkty ZABAGED 1 a 2, ale i měřítkovou řadou základních map. Nejčerstvější ohlasy vystavovatelů byly těsně před koncem výstavy různorodé. Protože první a třetí výstavní den nebyl návštěvnicky moc zajímavý, převládala na stáncích spíše skepse než optimismus. "V Praze by na jaře nějaká výstava asi měla být,“ mínil Martin Forejt. Jinde zase logicky srovnávali náklady na GEOMATICU se stavebními veletrhy, protože cenově vyjdou tyto akce prý téměř nastejno. Různé názory byly i k tématům tří seminářů, u třetího byla garantem CAGI. Podle počtu účastníků nejlépe nakonec dopadl rezortní katastrálně zeměměřický odborný den. Naši redakci sice potěšilo, že to byla právě informace v našem časopise o GEOMATICE, která způsobila, že se navíc obsadilo několik sedadel ve vlaku ČD na trase Lipník - Praha - Lipník, ale z Hrdlořez nebo z Dejvic se do Edenu bohužel zeměměřický potěr už moc nehrnul. "Potkáváme tu většinou známé odborníky, kteří o našich službách a nabídkách už dávno vědí,“ řekl nám David Jindra, jehož firma by byla na výstavě uvítala další nové tváře. To platilo rovněž o firmách s fotogrammetrickým produktem, kde by asi očekávali odborníky ze státní správy nebo z velkých firem působících na celém území ČR. Problém výstavy GEOMATICA je možná na rozsáhlý sociologický průzkum, na který pořadatel (firma Re-Geo) asi nebude mít peníze. Něco by ale bylo třeba udělat, například vypracovat studii, jak zlepšit úroveň výstavy, jak přitáhnout na výstavu více vystavovatelů, aby zase naopak do výstavní haly přišlo více odborníků, studentů a zástupců sdělovacích prostředků. Čtvrtý ročník výstavy měl proti předchozím mnoho pozitivního. Zúčastnil se jí poprvé, alespoň při semináři, aktivně rezort ČÚZK. Místo konání - Eden, pět stanic od metra, nakonec asi neovlivnilo průběh výstavy. Přesto všechno lze pochopit rozpaky vystavovatelů, s jakými ve čtvrtek balili své přístroje a panely. (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]