[pošta]             GIS na vašem stole


    HRADEC KRÁLOVÉ (5.3.1998)
V sídle společnosti GEOS se uskutečnila konference "GIS na vašem stole“. Akce, určené převážně pro pracovníky státní správy, se zúčastnilo kolem čtyřiceti osob. Aktivními účastníky a organizátory byly dvě firmy - INTERGRAPH ČR a GEOS, jejichž zástupci se podělili o pět referátů. O tvorbě digitálních technických map měst a využití ortofotomap pro tyto účely hovořil Jiří Fiedler, o druzích mapování v oblasti KN Otakar Trumm a o letecké fotogrammetrii jako o mapovací metodě, dále o tvorbě a využití ortofotomap a digitálního modelu terénu jako o podkladu pro GIS referoval Petr Dvořáček. Všeobecné představení SW produktů firmy INTERGRAPH ČR pro uživatele v oblasti GIS a SW pro analýzu prohlížení dat v oblasti GIS - GeoMedia provedli Daniel Mika a Pavel Věchet, reprezentující INTERGRAPH. Cíl přednášek – podat srozumitelným způsobem informace o získávání dat pro GIS účastníkům konference a dále jim říci o jejich využití – se s podporou ukázek praktických aplikací reálně vyhotovených dat podařilo splnit. Není divu, že ohlasy získané od některých účastníků byly proto pozitivní. Přednášky totiž na konferenci komplexně postihly problematiku tvorby map a jejich praktické využití pro GIS.

(pev)


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]         [obor]     [Na úvodní stránku]