[pošta]             GIS z lesů do polí


    SEČ (13.-12.2.1998):
"Čtvrtý ročník konference již vytváří dojem tradice, zájem se rozrůstá, rozšiřuje se spektrum účastníků,“ napsali pořadatelé mezinárodní konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás v jednom ze tří čísel Zpravodaje vydávaném pro 200 účastníků této akce. Ředitel spolupořadatelské firmy HELP SERVIS Mapping Karel Charvát byl sdílnější: "Na konferenci nyní došlo k oživení v oblasti zemědělské, i když ještě ne na úrovni koncových uživatelů. Uvědomme si, že u nás je stále velký rozdíl mezi lesnictvím a zemědělstvím. Zatímco české lesnictví je na špičkové úrovni, o zemědělství se to říci nedá. Potvrzuje to paradoxní situace, kdy naše firmy působí v zahraničí, konkrétně v Německu, kde komunikujeme přímo s farmáři, prodáváme jim systémy a zajišťujeme servis, a tím se spolupodílíme na vývoji, o kterém u nás nikdo neví. S potěšením jsme zaznamenali na konferenci rovněž větší zájem univerzitních účastníků.“
    Větší zájem o lesnictví potvrdila přeplněná posluchárna při přednáškách v lesnické sekci. Zatímco zemědělci si pohodlně seděli v nevydýchané posluchárně v křeslech, ve vedlejší místnosti na některé lesáky zbyla ve stejnou dobu volná místa už jen na schodech. Odpověď na otázku, kdo všechno vlastně s GIS pracuje, dal Antonio Nicoletti z italského Intergraphu v úvodní přednášce. "V GIS máme tři základní typy uživatelů - vývojáře, nebo chcete-li programátory, uživatele, kteří provádějí rozbory dat, a diváky, kterým stačí jen pohled na výsledky. V GIS musí existovat příslušné nástroje, které vyhoví příslušným požadavkům a navíc musí pracovat velmi rychle.“
    Zajímavé myšlenky byly uvedeny i ve 216ti stránkovém sborníku. O projektu Hodnocení lesních zdrojů 2000, který se připravuje pro OSN výživu a zemědělství (FAO), hovořil Čechokanaďan Zdeněk Kalenský. Šest lidí kolem Karla Charváta se rozepsalo na třinácti stranách o organizaci, přenosu, prezentaci, zpracování a analýze dat k TopoLu - - Agro GIS, kde nezapomněli ani na nadstavbový program Krteček (FertiTopoL). Zda uživatelé k programu dostávají rovněž kalhotky s kapsou, aby pořád nepátrali, jak krtek ke kalhotkám přišel, o tom nic v referátu uvedeno nebylo. Bohuslav Pošař s Miloslavem Kafkou popsali zkušenosti s tvorbou výnosových map s využitím DGPS a jiné tříčlenné družstvo psalo o tvorbě IS pro agroturistiku. Našli jsme tu i dvě stránky o digitální lesnické mapě, jak ji vidí z Košic, o využití fotogrammetrie a DPZ nebo o monitorování záplav. Ve sborníku byla i stať o IS o území pro hl. m. Prahu z autorské dílny společnosti GEPRO a informace o využití systému Atlas DMT při projektování PÚ. O projektování PÚ referovali rovněž uživatelé programů POZEM (HSI) a KOKEŠ pod Windows (GEPRO).
    Třídenní konference se zúčastnilo asi 200 účastníků, byly předneseny 43 referáty a v učebnách vystavovalo 14 firem. V dražbě v rámci společenského večera byl vydražen mimo jiné i družicový snímek lesy Evropy ve formátu A1, dále metr dřeva, firemní cedule GEFOSu a v tombole bylo možné vyhrát nejrůznější produkty počítačových firem.

(DT)


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]         [obor]     [Na úvodní stránku]