[pošta]             Vyjde Národní atlas ČR?


    PRAHA (18.2.1998)
Čtyři body měla v pořadí devátá porada vedoucích kateder geografie, kartografie a demografie, která se konala v klubu zaměstnanců na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Pořadatelé se předvedli historickou ukázkou studentských prací v podobě šrafovaného výškopisu z přelomu století. Práce profesor Kořistka přísně oklasifikoval známkami 2- a 3. Šéf geografické společnosti Ivan Bičík přiznal, že geografové bohužel nemají žádný ústřední úřad, který by řešil jejich problémy. Možná i proto není buď žádná, nebo je naopak hned několik různých koncepcí výuky zeměpisu pro střední a základní školy. Následovala představení činností na geografických katedrách nebo ústavech regionálních univerzit, kde vesměs mají stejný problém. "Dostal jsem od děkana finanční pokutu 2 000 korun, že jsem překročil rozpočet katedry o 400 000 Kč. Tohoto postihu nelituji, neboť jsme si za peníze přes rozpočet koupili na katedru nový počítač a další techniku pro studenty,“ postěžoval si jeden z účastníků jednání na praktiky na vysokých školách. Jsou případy, kdy pedagogové ve vysokoškolských dresech v mnoha případech vydělají pro svého zaměstnavatele pár milionů, ale z těchto peněz získají pro svoji katedru jen zlomek. Hovořilo se rovněž o možnostech vydání Národního atlasu ČR. Svůj národní atlas mají nebo budou mít Finové, Španělé, Nizozemci, Francouzi a Švýcaři. Atlas se znakem helvétského kříže chtějí vydávat dokonce po jednotlivých listech nebo souborech. I to by byla cesta pro Český národní atlas, který má svého Dalibora. Arnoštem Wahlou byl opět připomenut citát Dalibora Moravce z Přírodovědné fakulty UK, který ve své slabé nebo silné chvilce před svědky řekl: "Národní atlas si udělám sám.“ Tomáš Beránek ze stejné fakulty potvrdil, že žádný geograf na jejich fakultě národní atlas nevytváří, zpracovala se jen koncepce, jak by asi mohl atlas posilující národní hrdost vypadat. U nás se již dělal průzkum k národnímu atlasu, a problém nastal již při první větě, kdy se dotazovaní na oplátku také ptali: "Co to je, ten národní atlas?“ Z případové studie plyne mnoho užitečného, kromě jiného i to, že si určití lidé dovedou představit v nouzi jen digitální podobu NAČR, což je zkratka Národního atlasu České republiky.

(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]