[pošta]             Pozemkové úpravy počtvrté


    TŘEBÍČ (19.3.1997)
Přes 400 účastníků lačnících po novinkách o pozemkových úpravách zasedlo v sále třebíčského kulturního domu všechny židle a navíc 19 vystavovatelů jim v předsálí předvádělo své služby a produkty. To všechno se událo na tradičním setkání odborníků přes pozemkové úpravy při celostátním semináři, na kterém jsme bedlivě poslouchali státní úředníky Kamila Kaulicha z Ústředního pozemkového úřadu a Bohuslava Sehnala a Bohumila Kubu z ČÚZK. Začátek Kaulichova projevu by se dal vyjádřit následnými mezititulky: Všechny peníze jsme spotřebovali. Povodně daly zabrat. Budeme proplácet zejména restituce. Jak rozdělit 850 milionů? Slyšeli jsme tu opět nářky z Prahy – Těšnova, že tentokrát jen 1/2 finančních prostředků na pozemkové úpravy spotřebují geodetické práce. Kamil Kaulich naznačil, že by rád finance, které jeho úřad sleduje, rozdělil na další potřebné práce, třeba i ty s nádechem ekologie. Bilance o komplexních pozemkových úpravach není žádné světoborné čtení. V roce 1997 bylo ukončeno 16 KPÚ a za celé předchozí sledované období jen 35. Navíc chybí údaje, kolik KPÚ bylo následně zapsáno do KN. Přitom v roce 1997 bylo rozpracováno 100 KPÚ a v letošním roce se počítá se 130 KPÚ. Rozpracovaných KPÚ máme nyní celkem 420. K 31.12.1997 bylo řešeno 231 000 restitučních případů, z nichž 93% bylo vyřešeno téměř nebo úplně. Z legislativy se čeká pro obšírné změny nová vyhlaška, která nahradí dosud platnou č. 427/1991 Sb. Dále se čeká změna ve vyhlášce ministerstva financí č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrad pozemkových úprav a zcela nová vyhláška o BPEJ, neboť právě bonitně půdně ekologické jednotky byly poprvé definovány v zákoně o pozemkových úpravách. Šéf Ústředního pozemkového úřadu Stanislav Jelen si do Třebíče tentokrát nezaskočil, a tak času, na semináři vyměřeného pražskému ústředí Kamil Kaulich dokonale využil. Sdělil nám své dojmy z nedávné služební cesty do Francie, kde se mu líbilo prokazování odborné způsobilosti Francouzů, kteří v zemi galského kohouta v přísnějším režimu než u nás projektují pozemkové úpravy. Každý francouzský uchazeč musí prokazovat znalosti z projektování a k tomu si najít ručitele.
    Bohumil Kuba mimo jiné poznamenal, že zákon o pozemkových úpravách je v 16 ustanoveních propojen s KN. Jeho kolega z Hybernské 2, Bohumil Sehnal, hovořil o stavu projednávání novely katastrální vyhlášky č.190/1996 Sb., která by snad měla být v účinnosti co nejdříve. Novela vyhlášky byla nutná, protože musela reagovat na nové právní předpisy o pozemkových úpravách, BPEJ a na čerstvé události, konkrétně na končící digitalizaci SPI KN a připravovaný přechod na digitalizaci map. Změn je ve vyhlášce samozřejmě hodně a k nim se také vrátíme. Prozraďme jen, že zeměměřiči s úředním oprávněním budou mít na geometrickém plánu více místa pro své razítko. Další část semináře patřila referátům zpracovatelů pozemkových úprav a přišla řada i na odpovědi na dotazy.

(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]