[pošta]             Vojenští zeměměřiči a příprava pro předpokládaný vstup do struktur NATO


    Vojenští profesní kolegové připravují připomenutí 80. výročí existence služby v armádě samostatného státu. Nejvýznamnější akcí bude mezinárodní seminář, který se uskuteční v předvečer výročí, dne 26. 11. 1998 v Praze, na téma Opatření topografických a zeměpisných služeb armád států střední Evropy pro vstup do struktur NATO.
    Příprava semináře bude jednou z činností v rozsáhlém souboru úkolů, jehož prostřednictvím topografická služba Armády ČR naplňuje přijatou koncepci rozvoje a připravuje se na předpokládaný vstup ČR do NATO.
    Významnou součástí tohoto souboru úkolů je uplatnění standardů a norem, používaných v armádách států NATO, při tvorbě map a digitálních zeměměřických produktů.
    Proces uplatnění těchto standardů a norem je v plném proudu, čehož dokladem jsou první dosažené výsledky.
    Za ty je možno považovat uskutečněný převod geodetických základů ČR a vytvořené digitální a analogové výstupy, které vycházejí z částečné úpravy stávajících produktů.
    Zmíněné výstupy jsou určeny pro společné akce v rámci projektu Partnerství pro mír, pro výcvik pozemního vojska i vojska územní obrany, činnost vzdušných sil v Armádě ČR, přípravu posluchačů ve školách a kurzech i pro výcvik záloh. Jsou vydávány s doplněním zobrazení a dat nutných pro práci ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (World Geodetic System 1984). Při jejich tvorbě byly v rámci technických možností zohledněny nejpodstatnější standardizační informace a údaje.
    K podpoře součinnosti jednotlivých štábů vojsk byly již také vydány první mapy středních měřítek, pokrývající území ČR, které splňují v celém rozsahu standardizační prvky NATO.
    Pro dosažení celého rozsahu standardizačních prvků u zbývajících produktů má topografická služba vyjasněny cíle i základní postupy v technologiích do roku 2005 a upřesňuje v současné době cestou analýz dílčí časové horizonty jednotlivých reálných kroků.
    Při očekávaných jednáních představitelů ČR a NATO o přijetí standardizačních dohod bude proto možné vycházet jak ze zkušeností získaných při částečné úpravě stávajících produktů, tak i z dosažených výsledků prací na prvních plně přizpůsobených produktech resp. na analýzách uskutečněných pro přizpůsobení zbývajících produktů.
    Vojenští zeměměřiči tak svou činností, zejména cíleným rozpracováním a postupným vykonáváním významné části souboru svých úkolů, přispívají k připravenosti české zeměměřické služby na urychlení probíhajícího procesu přibližování produkce ČR k evropským a světovým normám a standardům. (vk)

Zdroje: Nařízení náčelníka Generálního štábu Armády ČR, koncepce, plány, směrnice a pokyny vydané náčelníkem topografické služby, realizační dokumenty ústavů topografické služby


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]