[Home Page]
   Krátká zpráva z ČÚZK

Předseda ČÚZK jmenoval od prvního ledna 2000 novým ředitelem odboru legislativy a metodiky KN Ing. Miloslava Boudného (bývalý vedoucí detašovaného pracoviště v Telči – mateřský KÚ Jihlava). Po několika letech má tedy tento odbor na ČÚZK opět svého řádného stálého ředitele (dočasně ho v minulých letech řídili střídavě Ing. Večeře, Ing. Nedvídek a opět Ing. Večeře).

(ln)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Pošta]