[Home Page]
   Knihovnička zeměměřiče

Vše o geometrickém plánu
BUMBA, J.: Geometrický plán, příručka pro vyhotovitele i uživatele, edice stavební předpisy. 1. vydání. 424 s. Linde Praha a.s., 1999. Doporučená cena 420,- Kč.

Publikace zástupce ředitele ZKI v Praze, Jana Bumby, byla dlouho očekávána. Lektor proslulý svojí precizností se ostatně na nejrůznějších odborných seminářích o katastru nemovitostí dlouho nechával slyšet, že zeměměřičům schází právě specializovaná publikace o geometrických plánech. Hovořil o tom tak dlouho, až ji sám napsal. Protože Jan Bumba práci nabídl stejnému nakladatelství, které nedávno již pošesté vydalo Bohumilovi Kubovi a Květě Olivové knihu Katastr nemovitostí po novele, dostala jeho kniha podobný formát i grafickou úpravu, přestože patří do edice stavebních předpisů vycházející v jiném formátu.

Zcela jistě nejpřínosnější částí knihy je zatím nikde nepublikovaný soubor 42 typických, ale i netypických ukázek naznačující rozmanitost a složitost problematiky geometrických plánů. U každého textem popsaného případu nechybí ani grafické řešení, případně upozornění na chybné vyřešení. Naleznete tu příklad vadného vytyčení hranice pozemku, geometrické plány pro vyznačení věcného břemena nebo průběh ochranného pásma energovodu. Na řešení několika ukázkových případů jsme už dnes zaznamenali odlišné nebo jen částečně různé názory ze strany katastrálních úředníků i zeměměřických živnostníků, kteří geometrické plány ověřují. Připomínáme, že zejména u ojedinělé publikace platí, pokud se vám kniha líbí, řekněte to ostatním, pokud se vám na ní něco nelíbí, řekněte to autorovi. Ukázkám předchází původní komentář, který problematiku geometrického plánu podrobně rozebírá od mapových (na 9 stranách) a normativních (na 5 stranách) podkladů, přes základní členění plánů (na 4 stranách), vlastní přípravné práce (na 3 stranách) a zeměměřické činnosti v terénu (na 5 stranách) až po vlastní zpracování (na 12 stranách). Na 6 stranách je popsána součinnost vyhotovitelů, ověřovatelů a orgánů zeměměřictví a katastru. Zatímco plná znění právních norem, zejména zákona o zeměměřictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu ještě v žádné publikaci nebyla uvedena, katastrální vyhláška již ano. Škoda, že z katastrální vyhlášky autor neudělal výpis, jako to učinil u méně známých, ale přesto důležitých dokumentů, konkrétně u Návodu pro obnovu katastrálního operátu mapováním a u Návodu pro vedení katastru nemovitostí. Knihu zbytečně nafukuje i Seznam prostorů, ve kterých se k 31. 3. 1999 určuje poloha podrobných bodů v systému JTSK. Jistě by šel zhustit z padesáti stran na menší plochu, aby publikace neměla 420 stran. Myslím si, že tuto knihu uvítají vedle zeměměřičů a pracovníků katastrálních úřadů, případně studentů tohoto oboru i pracovníci, kteří přicházejí častěji do styku s nemovitostmi. Kniha volně navazuje na již dobře zavedený titul nakladatelství Linde – Katastr po novele.

Teodolity v průmyslu
HÁNEK, P. – HAVLÍČKOVÁ, D.: Teodolitové prostorové protínání v průmyslu. Automatizace č. 12/1999, s. 879 - 883.

Geodetické systémy prostorových průmyslových měření se významně prosazují zejména ve strojírenství. Známe teodolitové systémy pracující na principu metody protínání vpřed a polární metody, fotogrammetrické systémy a neteodolitové systémy polárního měření. Autoři věnovali pozornost zejména určení charakteristik vnější a vnitřní přesnosti metody protínání vpřed s využitím komerčních elektronických systémů a systémů založených na běžném přístrojovém vybavení a určených pro jednodušší případy praxe. (ps)

Petr Skála


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Přečtěte si] [Pošta]