[Home Page]            

PROSTOROVÝ REFERENČNÍ RÁMEC V ČESKÉ REPUBLICE


   

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 1. února 2001

___________________________________________________________________________

1. BLOK

09.30 Zahájení semináře

09.35 Jiří ČERNOHORSKÝ (ZÚ Praha): Prostorový referenční rámec v ČR

09.50 Jiří PROVÁZEK (ZÚ Praha): Správa a modernizace polohových geodetických základů

10.00 František BENEŠ (ZÚ Praha): Správa a modernizace výškových geodetických základů

10.10 Martin LEDERER (ZÚ Praha): Správa a modernizace tíhových geodetických základů

10.20 Rudolf KOLÁŘ (ČÚZK Praha): Přítomnost a budoucnost podrobných bodových po

10.30 Krátká diskuse

10.40 P ř e s t á v k a

2. BLOK

11.00 Ladislav ZAJÍČEK (ZÚ Praha): Databáze základního polohového bodového pole

11.15 Jan KLÍMA (ZÚ Praha): Databáze základního výškového a tíhového bodového pole

11.30 Jan MACHAŇ (KÚ Opava): Evidence a registry podrobných bodových polí

11.40 Krátká diskuse

12.00 – 13.00 P o l e d n í p ř e s t á v k a

 

3. BLOK

13.00 Karel RADĚJ (GeoS AČR): Geodetické referenční systémy v  AČR – vývoj a perspektiva

13.10 Dušan FERIANC, Elenka ŠALÁTOVÁ (GKÚ Bratislava): Projekt KGB

13.20 Stefan CACOŃ (AR Wroclaw, Polsko): Wyznaczenie geoidy Polski na podstawie pomiarow nivelacyjnych i GPS

13.30 Jan KOSTELECKÝ (VÚGTK Zdiby, ČVUT Praha ): Souřadnicový systém S-JTSK 95 a možnosti jeho zpřesnění

13.40 MOJZEŠ, M., GERHARTOVÁ, L., ČUNDERLÍK, R. (STU Bratislava): Přesnost gravimetrického mapování v měřítku 1:25 000 na území Slovenska

13.50 Zdeněk NEVOSÁD (VUT Brno): K bodovým polím v České republice

14.00 D i s k u s n í p ř í s p ě v k y

15.00 Závěr semináře

    vyvěšeno 5.3.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [GPS] [ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]