[Home Page]   

Kam vítr fouká

je dobré vědět nejenom v jachtingu, paraglidingu, aviatice... ale i třeba v legislativě a v běžném životě.
    Někdy se takto dají zachytit právě nastupující trendy, jindy si alespoň člověk uvědomí převažující názorový proud a lépe se pak může "větru" postavit, nebo naopak jako korouhev se směrem splynout.
    Kam fouká vítr, sledovali a sledují i naši zákonodárci a upravují podle toho například zákony pro náš předpokládaný vstup do EU. Soukromé společnosti si pro změnu hlídají trh a nové technologie obvykle zajímají většinu. Každý z nás by ale měl naprosto nezbytně sledovat již na začátku zmíněnou legislativu.
    Takže seznamme se s tvorbou zákona o zeměměřictví, možnými písemnými zkouškami odborné způsobilosti k výkonu povolání (i s ukázkou testů), dále s tím, co nás čeká v bodovém poli, co v určování polohy. Podívejme se na jednání zákonodárců a osvojme si základní změny zákonů od počátku tohoto roku. Tedy nic moc k popukání, ale vše vesměs praktické právě k určení směru větru.
    Znáte zásady přepisu geografických názvů? Ne?, tak i to napravujeme. Buenos Aires*)
*) 34°36' S, 58°27' W; 3°02' N, 76°38' W; 9°10' N, 83°20' W; 36°00' S, 60°00' W; 46°35' S, 72°00' W.

   

Radek PETR

    vyvěšeno: 8.3.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [Pošta]