[pošta]             Co se již nevešlo do tohoto čísla!


    Omlouváme se autorům i čtenářům, ale do tohoto vydání Zeměměřiče zaměřeného především na internet se již nevešly některé slibované příspěvky. Sešlo se velmi mnoho materiálu, a proto článek o historii TOPOslužby, další příspěvky SW firem k SW pirátství, nerozdělený příspěvek o kartografii ve filatelii a také nerozdělený příspěvek o historii knihovny VÚGTK, ekonom. okénko přineseme již za měsíc v dalším čísle Zeměměřiče. Příspěvky však naleznete již během března na našem internetu. Jedná se především o články, které jsou nadčasové. K tomuto kroku jsme museli přistoupit i z finančních důvodů. Věříme ve vaše pochopení.
  (redakce)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Různé]     [Server]