[pošta]             GPS ve strojírenství


    je v poslední době často frekventovaný pojem. Přesto bychom asi měli potíže si o něm se strojaři zasvěceně popovídat, protože v tomto případě se jedná o zkratku slov Geometrical Product Specifications, tj. Geometrické požadavky na součásti. Je dílem skupiny TC 213 Mezinárodní normalizační komise ISO (International Standards Organisation, nástupce ISA, jejímž zakládajícím členem bylo ve 20. letech i Československo). Tzv. harmonizované normy GPS v maticovém uspořádání představují sjednocení soustavy vzájemně souvisejících standardů pro komplex otázek přesnosti, zejména přesnosti geometrických vlastností. Zahrnují např. soustavu tolerancí a uložení ISO, geometrické tolerance, tolerance šroubů, jakost povrchu. Základním schématem tvorby všech norem této řady je dvourozměrná tabulka (matice).
   Ve sloupcích jsou zahrnuty kroky technologického postupu při určování jakosti:
Charakteristika prvku – Předpis v dokumentaci – Definice prvku – Definice tolerancí – Vyhodnocování úchylek – Měřidla a přístroje – Kalibrace.
   V řádcích jsou volitelně uvedeny sledované parametry:
Prvky – Délka – Rozměr – Úhel – Tvar profilu – Tvar plochy – Umístění prvku – Základny – Povrch a jakost.
   Systém má vstoupit v platnost příští rok a proto je značen GPS 2000.
  (Há)

Zdroj: Doc. Ing. F. Drastík, Csc., ČVUT, přednáška 10. 2. ´99


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [GPS]     [Server]