[pošta]             Kdo je vinen?


    Jsem velmi potěšen, že i na stránkách specializovaného zeměměřického časopisu jste věnoval tolik místa softwarovému pirátství. Z vlastní zkušenosti vím o čem je řeč – nějakou dobu jsem byl dealerem produktů firmy Autodesk a již přes dvacet let je jednou z mých činností vývoj geodetických programů. Nebudu se zabývat činností, která je bez pochyby zavrženíhodnou, trestnou a nebezpečnou – to je nelegální šíření či prodej SW mimo oficiální obchodní kanály. Zůstaneme u té činnosti nám všem dobře známé - používání nelegálně nabytého SW.
   Pokud se rozpomeneme na nedávnou minulost, zjistíme, že ještě před několika málo lety u nás jiný než nelegálně získaný software prakticky neexistoval. Naprostá většina dnešních (starších) CADovských specialistů vyrostla na AutoCADech v.2.6, R9, R10. Bylo to v době, kdy duševní činnost byla podvratná nebo alespoň podezřelá, v době kdy všechno patřilo všem a tím pádem nikomu nic, kdy o moderním vybavení našich domácností rozhodovala nálada veksláka před Tuzexem, kdy se na Slovensku snažili vynalézt již několik let vyvinuté PC, kdy JZD Slušovice sestavovalo PC z kdovíodkud dovezených součástí a prodávalo je za statisíce i s programem na dojení krav. Nelegální používání amerických programů chápalo zřejmě tehdejší vedení státu jako poslední hřebíček do rakve zahnívajícího imperialismu a pojem softwarové pirátství zaváněl romantikou východoasijských moří a nelítostných bitek Sandokana a jeho druhů.
   Leč časy se změnily. A řekněme rovnou, že hned dvakrát. První převedení politické moci komunistů na moc ekonomickou stejných komunistů ještě mělo příchuť počátků kapitalismu a tudíž i běžných tržních vztahů. Vznikaly velké, menší i malé (nevyjímaje geodetické a projekční) firmy, mohutný příval reklamy a počátečního podnikatelského nadšení dal nemalou měrou vydělat šikovným obchodníkům s výpočetní technikou – HV i SW. Ano, byla i řada takových, kteří chtěli podnikat poctivě se vším všudy – tedy i s legálním softwarovým vybavením. Pro řadu firem již softwarový pirát přestal být Sandokanem a stal se zlodějem. V tabulce procentuálního výčtu nelegálního software opustila ČR pozici mezi Vietnamem a konžskými Pygmeji a zařadila se mezi země středně dotčené civilizací. Vznikla řada softwarových firem, zdálo se, že situace se blíží k západoevropskému standardu.
   Ale nepřiblížila. Pro mnohé zůstaly nepřekonatelnou bariérou světové ceny software, které přesahovaly investiční možnosti. Pro zachování konkurenceschopnosti totiž dobře poslouží i software vypůjčený. Český člověk prokoukl hru kočky s myší – vzájemné "pošťuchování" výrobců SW a HW s jasně daným cílem vnutit oblouzenému uživateli každý den novou verzi programu, která vyžaduje novou generaci procesorů a pro jistotu není kompatibilní s ničím starším, než včerejším SW i HW... atd., až do nekonečna.
   A zde se dostáváme k jádru věci. Jistě nikoho nepřekvapí, že v čele výše zmíněné procentuální tabulky legálního software jsou USA, Velká Británie, Francie nebo Německo, zatímco ještě za námi je Rusko, Čína, Bulharsko, Rumunsko... Toto uspořádání určitě není náhodné a něco napovídá o finanční dostupnosti programového vybavení počítačů. Málokdo si u nás uvědomuje, že obyčejný americký geodet si může pořídit AutoCAD nebo MicroStation za svůj dvouměsíční výdělek! Při cenách, za které je nucen prodat svou práci český geodet, je tato představa pouhou fantazií. Nelze se pak divit, že snaha o zachování kompatibility s "panem Architektem" vede k takovým zkratům, jako je používání programu z univerzálního, Českem obíhajícího CD, navíc podporované širokou nabídkou licenčních kódů na internetu. Nebo zoufalé používání čtvrthodinové demoverze jiného programu, jehož formát striktně a bez kompromisů vyžaduje řada monopolních "Správců".
   Nyní mám jeden dotaz na kolegy geodety. Myslíte si, že v notářské kanceláři, kde není problém za několikaminutové sezení v koženém křesle zaplatit několik tisíc korun, používají nelegální Word? Asi ne. A také si určitě nestěžují na cenu SW. Tak proč problém mají právě geodeti nebo projektanti? K odpovědi asi postačí, pokud se zúčastníme nějakého pracovního jednání geodetů a projektantů. Nezúčastněný divák si může myslet, že zabloudil na shromáždění bezdomovců, kde se dohadují uštvaní pracovníci – převážně společníci firem. Z jejich divokých výrazů můžeme vyčíst probdělé noci u prken nebo počítačů, dny na stavbách, hrůza z toho, co zas provedou zaměstnanci, z čeho se zaplatí daně, leasing, pojištění... (V předchozí větě jsem zmínil "prkno" jako jeden z výrobních prostředků. Ano, existuje ještě řada projektujících důchodců, pro něž počítač již není použitelným prostředkem. Ti se nemohou stát softwarovými piráty, ale jsou piráty profesními. Dumpingové ceny jejich projektů působí neblaze na fungování kvalitně vybavených kanceláří. V nabídkovém řízení totiž vždy vítězí zdánlivě nejnižší cena a nikoliv technické řešení a profesionalita.)
   Pokud bychom prošli a přísně posuzovali využívání SW v našich geodetických nebo projekčních kancelářích, asi bychom nabyli přesvědčení, že jsme národ kriminálníků. Těžko ukázat na firmu, která by splňovala veškeré podmínky právní čistoty. Ve většině případů jde o naprostý zmatek v počítačích, kdy nikdo pořádně neví, co je kde nainstalováno, tím méně co je legální. Malá kancelář si nemůže dovolit zaměstnat člověka, který by se staral pouze o počítačové vybavení. A výkonný geodet má jiné starosti.
   Cesta do Evropy nám pomalu zarůstá trním. Jsme hříčkou v rukou jižních, jihovýchodních a východních mafií a loňské červnové převedení politické moci vrací naše naděje na místo na výsluní o půl století dozadu. S rostoucí ekonomickou neschopností menších firem nemůžeme očekávat, že by právě software byl středem zájmu při rozhodování o výdajích. Teď jde o život a těm šťastnějším o zachování alespoň přijatelné úrovně a schopnosti konkurovat. Na tom nic nezmění ani BSA, jejíž činnosti si velmi vážím, fandím jí a byl bych rád, kdyby postihovala skutečné viníky.
  Ladislav Fofonka

Názory nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce.


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Různé]     [Server]