[Home Page]
   150 let fotogrammetrie (2. část)

Fotogrammetrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá získáváním dále využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze získat z fotografického záznamu.

Fotografický záznam lze provádět klasicky formou analogové světlocitlivé vrstvy (běžná fotografie) nebo nově jako digitální záznam; slovo fotografie má svůj původ v řečtině (Fotos - světlo a Graphos - záznam, kresba).

Tento příspěvek je pokračováním seriálu o fotogrammetrii a navazuje na úvodní díl v časopise Zeměměřič č. 3/2000. .

Digitální komory
    Digitální komory využívají pro záznam obyčejně matici CCD prvků. I když tato technologie jde mílovými kroky kupředu, stále ještě nejsou k dispozici plně digitální letecké fotogrammetrické komory. Důvodem je technologický problém výroby a přesnosti rozsáhlých matic CCD prvků. Z hlediska dálkového průzkumu Země je tento problém vyřešen ve formě družicového elektronického skeneru Digitální profesionální komora Kodak DCS 200 obdobně jako u běžných kancelářských skenerů - využívá se pouze řádky CCD čidel a jejího postupného pohybu a pravidelného rychlého odečítání hodnot. Tato technologie je plně funkční již od poloviny osmdesátých let. Družice SPOT využívá lineárního detektoru o 6 000 CCD prvcích, současné družice již obsahují až 14 000 prvků v řádce. Pro digitální fotogrammetrii jsou potřeba snímky v digitální podobě. Letecký skener obdobný družicovému se pro fotogrammetrii příliš neosvědčil, protože letadlo se pohybuje v atmosféře a jeho pohyb není ustálený jako u družice; výsledný obraz je pak značně deformovaný. Používají se klasické fotografické snímky, které se převedou pomocí fotogrammetrického skeneru na digitální. Zdánlivě jednoduchá metoda má ale své úskalí. Standard pro skenování je 1 000 dpi (kompromis mezi množstvím dat a přesností vyhodnocení), který dává výslednou velikost pixelu 25 mm, tj cca 3x horší než zrnitost dobrého filmu. Pokud naskenujeme letecký snímek 23 x 23 cm na 1 000 dpi, dostaneme cca 100 MB šedotónových dat nebo 300 MB pro barevné snímky. V případě snahy dodržet rozlišení filmu, musíme skenovat na 2 000 dpi, což dá 400 MB šedotónových dat nebo 1,2 GB pro barevný snímek. Při představě, že máme vyhodnotit např. blok o 100 snímcích, potřebujeme vlastnit továrnu na pevné disky. Pokračování příště Digitální profesionální komora Kodak DCS 200 Historický fototeodolit Historická desková měřická letecká komora Panoramatická letecká komora, užitá při arktické expedici německé vzducholodě Snímek z panoramatické komory na německé vzducholodi Pozemní měřická komora UMK, Zeiss Jena

Pokračování příště

Ing. Karel PAVELKA,
katedra mapování a kartografie, FSv, ČVUT Praha


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [DPZ] [Pošta]