[Home Page]
   Turnaj o pohár předsedy ČÚZK

JIČĺN (6. 10. 2000): Již 5. ročník tradičního turnaje katastrálních úřadů "O pohár předsedy ČÚZK" v sálové kopané pořádá Katastrální úřad v Jičíně v pátek dne 6. 10. 2000. Počet účastníků je omezen na 16 týmů (což je dvojnásobné množství oproti minulým ročníkům), hraje se systémem 4 +1, 2 x 10 minut ve dvou halách o rozměrech házenkářského hřiště s házenkářskými brankami. Termín závazných písemných přihlášek s uvedením vedoucího družstva, adresy, telefonů, e-mailu, požadavku na počet a úroveň (hotel, dřevěné chaty v kempu, turistická ubytovna) přenocování ze čtvrtka na pátek a z pátku na sobotu, očekává pořadatel turnaje do 15. 5. 2000 na adrese Katastrální úřad Jičín, Šafaříkova 842, 506 01 Jičín s uvedením hesla "TURNAJ KÚ" na obálce, nebo na email kujicin@postajicin.cz. K pořádku a klidu pořadatele budeme vyžadovat tyto specialitky: Vzhledem k problémům, které se vyskytly v minulých turnajích, budou týmy, které objednávají ubytování, vyzvány k jejich předplacení. U prezentace týmu budeme vyžadovat jmenný seznam hráčů potvrzený ředitelem o zaměstnanosti v rezortu...

Podrobné podmínky budou zaslány po zpracování závazných přihlášek.

Za pořadatele ing. Pavel Řehák, KÚ Jičín


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Pošta]