[pošta]             Duben '97

[Rezort ČÚZK]
Budova za téměř půl miliardy korun
V r. 1997 proinvestuje ČÚZK na stavbě nové budovy v Praze 8 přibližně 140 mil. Kč. Náklady na celou stavbu nesmějí překročit hranici pět set milionů korun. Kromě ČÚZK se v nové budově rozmístí také KÚ Praha-město, Praha-východ, Praha-západ a též např. Ústřední archiv geodezie a kartografie aj.

Vyhodnocení Hitparády katastrálních úřadů 1996
Prostřední dvoustrana časopisu obsahuje vyhodnocení druhého ročníku ankety. Zúčastnilo se jí přes sto čtenářů. Hodnocena byla všechna pracoviště rezortu ČÚZK. Po ze 7 KÚ (DP) bylo hodnoceno méně než 4 hlasy.

Změny v Seznamu katastrálních úřadů
Dva KÚ mají novou adresu a na 11 KÚ (DP) došlo ke změmě telefonních čísel.

[Katastr nemovitostí]
Jaký máme soubor geodetických informací?
V ČR existuje 7 druhů katastrálních map v 7 měřítkách, dále 5 skupin map dřívějších pozemkových evidencí v 8 měřítkách.

[Víme - víte]
Z DOMOVA
Lesnická fakulta v novém
V únoru 1997 byla slavnostně otevřena v areálu České zemědělské univerzity v Praze 6 nová čtyřpodlažní budova lesnické fakulty.

Napravo totálky, nalevo vany
Druhý ročník veletrhu Geomatica '97 proběhl na přelonu února a března v pražském Kongresovém centru. Setkal se s větším zájmem zeměměřických vystavovatelů i návštěvníků.

Kolmanův seminář o PÚ
Potřetí se v Třebíči uskutečnil seminář o pozemkových úpravách. K. Kaulich z ÚPÚ MZe zde informoval, že komplexní PÚ jsou v běhu na 400 k.ú., z nichž se 111 rozjelo v r. 1996.

ZAJÍMAVOSTI
POZOR NA PODVODNÍKA!!! Zeměměřické firmy obchází ing. Zahradník, slibuje jim zakázky a láká od nich peníze.

Geovap má nové sídlo
Firma Geovap vznikla na jaře 1990 jako jedna z prvních soukromých geodetických firem v tehdejším ČSFR. Za tu dobu zvýšila svůj obrat 62x a počet zaměstnanců více než 20x. V říjnu 1996 se přestěhovala do nové budovy.

Ověřování přesnosti a funkce historických teodolitů
Je zajímavé, že téměř po 80 letech by teodolity a tachymetry firmy J. & J. Frič by mohli v přesnosti konkurovat dnešním totálkám.

Komise zanikne do r. 2000
Členem protibyrokratické komise, jejíž členy jmenoval premiér Klaus, je i ředitel Geodezie ČS, a.s. - Ivan Kříž.

Režisér Peška mohl být zeměměřičem
Režisér třídílného televizního cyklu o katedrále sv. Víta - Milan Peška - vystudoval zeměměřickou průmyslovku a začal studovat na zeměměřické fakultě ČVUT.

Digitální mapa v Jirkově
Na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Jirkově využívají digitální mapu, která obsahuje rovněž území Červeného Hrádku a Nového Březence.

[Kartografie]
NOVÉ MAPY A ATLASY
    Praha, Geo - velký městský atlas, 1:20 000
    Ostrava, Bohumín, Havířov, Karviná, regionální atlas 1:15 000

[GIS]
Intergraph v r. 2000 podle Meadlocka
Ředitel Intergraphu vidí budoucnost v komplexních řešeních.

Co umí TeamMate 96
TeamMate 96 spojuje dva původně samostatné produkty TeamMate a OfficeMate.

Čeští vývojáři Intergraphu
Mezi 15 vývojáři celého světa jsou dvě pražské SW firmy.

[Školství]
Výuka oboru geomatika na ZČU v Plzni
Na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity se studuje nový komplexní obor - geomatika.

[Prectete si]
CIMBÁLNÍK, M. - MERVART, L.: Vyšší geodezie 1, ČVUT, 1997.

    [Server]