[pošta]
Ve věku 75 let odešel z našeho středu
Ing. Jan Dvořák,
bývalý ředitel SPŠ zeměměřické v Praze 9.

Zemřel dne 2. března 1999 po delší nemoci.

    Ing. Dvořák se narodil 29.2.1924 v Novém Městě na Moravě. Po absolvování Vysoké školy technické v Brně, obor zeměměřické inženýrství, působil v družstvu Geoplan, později v ÚGK Brno a ÚGK Praha. Na SPŠZ pracoval od r. 1963 jako externí a od r. 1964 jako interní učitel. V r. 1974 byl jmenován ředitelem školy a v této funkci setrval až do odchodu do důchodu v r. 1986.

    Ing. Dvořák byl vynikající odborník, svědomitý učitel a především čestný a spravedlivý člověk. Pod jeho energickým a důsledným vedením škola získala dobré jméno a upevnila své postavení mezi pražskými i mimopražskými odbornými školami. Byl to přátelský člověk,který nikdy nelitoval věnovat svůj volný čas a své znalosti tam, kde mohl pomoci druhým a nikdy pomoc neodmítnul. Měl svérázný moravský humor, ale zároveň přirozenou autoritu mezi žáky i učitelským sborem.

    Jsme upřímně zarmouceni, že už mezi nás nepřijde.

    Vzpomínejte, prosím, s námi.


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         Zveřejněno 8.3. 1999      [Na úvodní stránku]