[pošta]             Malé a střední podniky mají letos postihnout bankroty


    Řadu bankrotů předpovídají pro letošní rok tuzemskému hospodářství někteří ekonomové. Již delší dobu zde existuje větší množství podniků, které by měly z ekonomiky zmizet. Ekonomové se vesměs shodují na tom, že vlna bankrotů by byla pro tuzemské hospodářství ozdravujícím mechanismem. Problematické podniky způsobují druhotnou platební neschopnost dalším podnikům. Je v nich navíc utopen kapitál, který by mohl být využit efektivněji. Soukromý investor přinese do bank, které se minulém období nedostatečně snažily získat své peníze zpět, zásadní přehodnocení postoje k některým dlužníkům. Existují podniky, které dostávají poslední šanci už tři nebo dokonce pět let, to musí skončit. Zánik se nemusí dotknout těch podniků, které by měly uvolnit místo v odvětví, nýbrž těch, které se dostaly do druhotné platební neschopnosti, přitom mají životaschopný výrobní program. Bankroty možná dříve zasáhnou malé a střední podniky zejména ze sféry služeb než skutečně problematické větší výrobní podniky. Jedna americká ratingová agentura ve své poslední analýze českého hospodářství uvádí jako významný nedostatek nedostatečnou restrukturalizaci českých podniků. Často docházelo k financování ztrátových podniků, místo aby docházelo k jejich zavírání. Snadnější zahajování a ukončování činnosti podniků by naší ekonomice prospělo. Zákon o konkursu a vyrovnání má podle odborníků své nedostatky v určení kritérií pro bankrot a zejména ve lhůtách. Podle některých je současná legislativní úprava dostatečná. Jde jen o to, aby věřitelé začali své dlužníky na konkurs skutečně navrhovat. Podle něj je nutné začít vyvíjet skutečný tlak na to, získat své peníze zpět.

Zdroj: Lidové noviny, 4.1.1999, (rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Server]