[Home Page]

Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve svobodném státě Sasko

Měřické úkoly a jejich přiřazení jednotlivým měřickým složkám jsou řízeny saským zeměměřickým zákonem. Mezi významné úkoly patří např. budování a údržba základních sítí, vydávání map a katastrální měření, které jsou přiřčeny veřejné měřické službě. Úřední správa katastrální a měřické služby je záležitostí jednotlivých spolkových zemí. Nejvyšší úřední složku představují v každé zemi oddělení katastru a zeměměřictví některého ministerstva, nejčastěji ministerstva vnitra. Tyto orgány řeší základní otázky vydáváním zákonů (zejména zeměměřického, katastrálního a o označení hranic), na které navazují další předpisy a nařízení.

Nejvyšším zemským měřickým úřadem je Zemský zeměměřický úřad. Nižšími stupni na okresní úrovni jsou katastrální úřady, které vedou katastrální dokumentaci, mapu a pozemkovou knihu. Za poplatek poskytují souřadnice katastrálního bodového pole a objektů např. pro využití v inženýrské geodezii.

Ve velkých městech, jakými jsou např. Drážďany, Saská Kamenice (Chemnitz), Lipsko, jsou zřízeny samostatné městské měřické úřady. Provádí komunální geodetické práce a udržují potřebné mapové dílo a informační systémy pro zástavbu a inženýrské sítě.

K výkonům veřejné měřické služby patří ale též vyhotovování polohových plánů pro přípravu staveb, ohraničené vytyčení při výstavbě a práce inženýrské geodezie.

Kromě katastrálních úřadů působí v oblasti katastrálních měření - na základě úředního souhlasu pro daný úřední okrsek - kanceláře soukromých veřejně ustanovených zeměměřických inženýrů (ÖbVI). Ti především šetří a vytyčují hranice, dělí a sjednocují pozemky a zaměřují stavební objekty. Poté výsledky své práce předávají katastrálním úředníkům k převzetí do dokumentace. Kromě toho však mohou pořizovat podklady pro přípravu staveb, vytyčování při výstavbě a práce inženýrské geodezie.

Práce inženýrské geodezie jsou zadávány na podkladě výběrového řízení, pro které měřické a inženýrské kanceláře podle zadání připravují konkrétní návrh výkonů. Popis prací musí odpovídat výkonovým fázím Honorářového řádu architektů a inženýrů (HOAI). K nim patří mimo projekční a stavební činnost i různé měřicko-technické práce, např. kontrolní měření, příprava dat pro geoinformační systémy. Měřické a inženýrské kanceláře bez "veřejného ustanovení" nesmí v rámci prací inženýrské geodezie vykonávat měření hranic.

Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Möser
Geodetický ústav Technické univerzity v Drážďanech, SRN
Překlad (Há)

    Vyvěšeno: 12.6.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [Pošta]