[pošta]

Katalog geodetických firem 1999-2000

 1. Všechny geodetické práce
 2. Polohopisné a výškopisné měření
 3. Práce v katastru nemovitostí obecně
 4. – geometrické plány
 5. – vytyčení hranic pozemků
 6. – záborové elaboráty
 7. SW pro geodezii a katastr
 8. Inženýrská geodezie obecně
 9. – vytyčení inženýrských děl
 10. – měření jeřábových drah
 11. – měření deformací a posunů
 12. – kalibrace nádrží
 13. – železniční geodezie, speciál. práce
 14. Geodetické a kartografické práce pro stavbu a projekt
 15. Zaměření skutečného stavu objektů
 16. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (OG)*
 17. Účelové mapování
 18. Základní mapy
 19. – závodů
 20. – sídlišť
 21. – železnic
 22. – dálnic
 23. Digitalizace a vektorizace map.
 24. Speciální geodetické práce
 25. – v podzemí
 26. – pod vodou
 27. Průmyslová geodezie
 28. Fotogrammetrické práce
 29. Letecké snímkování
 30. Pozemní snímkování
 31. Dálkový průzkum Země
 32. Důlněměřické práce
 33. – činnost hl. důlního měřiče
 34. Geodetické práce v geolog. průzkumu
 35. Družicová geodezie
 36. Lesnická geodezie
 37. Pozemkové úpravy
 38. Práce v bodových polích
 39. Práce s GPS
 40. Kartografické nakladatelství
 41. Kartografické práce
 42. Distribuce map a atlasů
 43. Měření pro GIS / MIS / LIS
 44. Tvorba digitálních mapových podkladů
 45. Prodej tech. vybavení zeměměřičů
 46. Servis přístrojů
 47. – geodetických
 48. – fotogrammetrických
 49. Prodej fólií, pauzovacích papírů aj.
 50. Poradenství
 51. – v geodezii
 52. – katastru nemovitostí
 53. Soudní znalec
 54. Odhad nemovitostí
 55. Překladatelská a tlumočnická činčinnost v geodezii a kartografii
 56. Metrologie
 57. Topografické práce
 58. SW pro GIS / MIS / LIS

Zpět na katalog firem [Na úvodní stránku]