[pošta]

Příklady prezentací v katalogu

BEZPLATNÁ prezentace

GEODETICKÁ KANCELÁŘ, Radlická 2, 150 23 Praha 5,
tel. 02/54 74 78 • 0603 111 333 • 02/54 74 78 • 02/54 74 78 •
gk@ini.czwww.gk.cz

STANDARDNÍ prezentace

(cena 200 Kč, bez DPH)
Kromě adresy a tel. spojení jsou uvedeny činnosti – pouze 3 zaškrtnutá okénka. Firma bude zařazena do všech seznamů.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ, Radlická 2, 150 23 Praha 5,
tel. 02/54 74 78 • 0603 111 333 • 02/54 74 78 • 02/54 74 78 •
gk@ini.czwww.gk.cz

1, 5, 33

ZVÝRAZNĚNÁ prezentace

(cena 500 Kč, bez DPH)
Jako bod 2, navíc zvýraznění názvu firmy, možnost textové informace (max. 80 znaků). Maximálně 10 činností.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ, Radlická 2, 150 23 Praha 5,
tel. 02/54 74 78 • 0603 111 333 • 02/54 74 78 • 02/54 74 78 •
gk@ini.czwww.gk.cz

1, 5, 7, 14, 17, 19, 22, 29, 31, 56

– práce v katastru nemovitostí, fotografické práce, autodoprava.

NADSTANDARDNÍ prezentace

(1 000 Kč, bez DPH)
Jako bod 2, možno zaškrtnout 15 okének s činnostmi, navíc uvedeno logo (podklad pro zpracování musí být velký alespoň 5x5 cm).

GEODETICKÁ KANCELÁŘ, Radlická 2, 150 23 Praha 5,
tel. 02/54 74 78 • 0603 111 333 • 02/54 74 78 • 02/54 74 78 •
gk@ini.czwww.gk.cz

1, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 19, 22, 23, 29, 31, 32, 41, 56

- Reference: geodetické práce na dálnici Praha – Klatovy.

PLOŠNÁ REKLAMA