[Home Page]
   Budoucnost oboru = sdílení informací

Vanesse Lawrence
        V rámci výstavy Geomatica na pražském FIG Working Week se nám naskytla možnost položit několik otázek Vanesse Lawrence (Global Strategic and Communication Manager) z firmy Autodesk. Náš časopis pro ni nebyl žádnou novinkou - v letech 1993 až 1996 totiž pracovala ve vydavatelství GEO Europe a tam se samozřejmě zajímali i o časopisy vydávané v jiných zemích. S dotazováním jsme začali jako správní patrioti: Jak se vám líbí Praha?

        Moc - a to tu jsem potřetí. Je to nádherné město a jsem nadšená jeho kulturou, různorodou architekturou a moderními technologiemi.

       Jaký má Autodesk vztah k FIG?

       FIG je celosvětová federace zeměměřičů a Autodesk vytváří produkty, které zeměměřičům slouží. Z toho jednoznačně vyplývá, že Autodesk tato setkání podporuje - ať už prezentací svých produktů, výstavami nebo sponzorstvím. Jde vlastně o jakousi symbiózu institucí zastupujících skupiny zájemců o geografické informace. Před dvěma lety jsme podpořili XXI. kongres FIG v Brightonu, vloni FWW v Sun City (jižní Afrika) a letos setkání v Praze.

       Podařilo se vám na základě této akce získat určitou představu o stavu českého zeměměřictví?

       Původní profesí jsem geograf a mým dalším oborem je dálkový průzkum Země z družic, takže sice nejsem zeměměřič, ale mám k tomuto oboru vztah.
       Mým hlavním zdrojem informací byl předseda ČÚZK - Ing. Jiří Šíma, který mne pozval do svého úřadu. Poskytl mi informace o tom, jak je zeměměřictví v ČR strukturováno, kolik lidí se podílí na digitalizaci mapového díla, kolik procent území máte pokryto digitálními mapami a v jakém stavu je digitalizace katastru. Z toho všeho je naprosto zřejmé, že zeměměřictví ve vaší republice je naprosto na evropské úrovni.
       Digitalizace dat je velice důležitá, protože jakmile máte data zdigitalizovaná, můžete je například umístit na webovské stránky nebo provádět jejich analýzu. Na Středním východě například bylo všem stavebním a zeměměřickým firmám direktivně nařízeno zpracovávat naměřená data ve formátu DWG, takže si je nyní mohou posílat po internetu a všichni jsou schopni je prohlížet. Mění to náhled lidí na práci a všechno se tím úžasně urychluje - to, co dříve trvalo dva až tři měsíce, dnes zabere pouhý týden.
       Jako stěžejní záležitosti vidím možnost výměny nebo sdílení dat a jejich šíření po internetu.

       Dnešní generace se na historické mapy - např. na mapu Klaudiánovu, podle níž se naše vydavatelství jmenuje a jejíž reprodukci jsme si dovolili vám přinést jako pozornost - dívá jako na umělecká díla. Domníváte se, že někdy někdo bude považovat za umělecká díla současnou mapovou tvorbu?

       Geografové, kteří pracovali na historických mapách, byli svým způsobem umělci. Dnešní mapy mají zejména komerční účel, i když věřím, že aspoň některé z nich se od toho oprostí. Svůj význam neztrácejí ani starší mapy - i dnes je nutné nahlížet např. do map územního plánování z doby před deseti či padesáti lety.

       Obraťme se z historie do budoucnosti - co pro nás Autodesk nachystal nového?
       Všechno záleží na úhlu pohledu a vaše čtenáře zřejmě budou nejvíce zajímat novinky týkající se produktů pro zeměměřiče. Z těch si dovolím vyzdvihnout například AutoCAD Land Development Desktop - software pro plánování zástavby, se kterým nebudou mít ti, kteří jsou zvyklí na AutoCAD, žádné problémy. Umožňuje provádět a měnit plánování zástavby, 3D modelování, zavádění různých souřadných systémů, export do nejrůznějších běžně užívaných formátů atd. Dalším užitečným SW pro profesionály v oboru mapování a GIS je AutoCAD Map 2000.
       Největším krokem vpřed v zeměměřictví je však podle mého sdílení informací. Dosud bylo běžné, že jedna firma sbírala data o určité lokalitě a nezávisle na ní stejná data sbíraly i další firmy. Data byla v různých souřadných soustavách, v různých formátech atd. Daleko produktivnější je místo toho zaměřit lokalitu jen jednou a data si navzájem předávat. Na tomto principu pracují i oba naše produkty - AutoCAD Map 2000 a AutoCAD Land Development Desktop - sbírají společná, sdílená data s využitím internetu/ intranetu.
       Převratnou novinkou je také tzv. řešení pro mobilní klienty. Zatím bylo obvyklé, že pokud terénní pracovníci měli např. vyhledat nějaké kabely, museli nejprve zajít do kanceláře, najít si příslušné mapy, vytisknout je, odvézt do terénu, tam vyhledat či zaměřit příslušný objekt a po návratu do kanceláře vše zpracovat. Pro tyto účely jsme vyvinuli technologii Autodesk MapGuide, kdy s použitím internetu/intranetu pracovníci z terénu vůbec do kanceláře chodit nemusí. Když jejich šéf v kanceláři rozhodne, že potřebuje prověřit určitou oblast, vyznačí ji na obrazovce svého počítače a po síti pošle svému zaměstnanci do terénu. Ten si záj-mové území nechá zobrazit na svém polním (kapesním) přístroji PALM, provede požadovanou rekognoskaci, zjistí potřebné údaje a stejným způsobem je odešle zpět do kanceláře. Protože při tradičním způsobu si terénní pracovníci vyzvedávají zakázky na příští týden obvykle v pátek (čili mapové podklady bývají ze čtvrtka) - nikdo nemá šanci zaznamenat změny, ke kterým může dojít např. během víkendu. Terénní pracovník pak může při své práci narazit na kabely, které v jeho podkladech nejsou a může dojít k neštěstí. Nová technologie tak zvyšuje bezpečnost terénních pracovníků a zároveň šetří jejich čas a tím i celkové náklady na jejich práci.

       Týden po našem rozhovoru byla Vanessa Lawrence na základě vítězství v konkurzu jmenována novou generální ředitelkou a výkonnou předsedkyní Ordnance Survey, prestižní národní agentury pro mapování ve Velké Británii. V 209leté historii tohoto úřadu je první ženou a zároveň nejmladší osobou, která stanula v jeho čele. Blahopřejeme.

    Marek Naar


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [GIS] [Pošta]