[Home Page]
   Svět knihy pošesté

        V polovině května 2000 se pražské Výstaviště zaplnilo milovníky knih. Na této jedinečné přehlídce ani tentokrát nechyběli vydavatelé a distributoři map, atlasů a průvodců. Většina mapové produkce byla soustředěna již popáté v rohu pravého křídla Průmyslového paláce. Novinky byly vidět na všech stáncích. B.A.T. Program (jediný vystavoval v levém křídle) představil další ze svých tematických map (MOSTY - viz níže). Společný stánek firem GeoClub, SHOCart a Alpy byl přeplněn tituly. Pan Slavík, majitel distribuční firmy GeoClub, se snaží nahradit bývalou jedničku v oboru - GeoMedii (od listopadu 1999 v konkurzu). SHOCart představil několik novinek - například zbrusu nový Autoatlas ČR 1 : 200 000 (pátý autoatlas tohoto měřítka!) a první dvě mapy ze série turistických map 1 : 100 000 (viz níže). Zaujala mě také mapa o vínu na jižní Moravě. Geodézie ČS poprvé vystavovala samostatně. Ústředním motivem jejího stánku byly digitální mapy ČR - Geobáze a novinka - Soubor vlastivědných map pro školy. Kartografie Praha představila hlavně nový design obálek. Freytag & Berndt měl tentokrát nejvyšší stánek a byly zde k vidění novinky - např. šestý autoatlas ČR 1 : 200 000! a nová řada plánů měst ČR (zatím pouze Praha 1 : 15 000 a 1 : 20 000, Brno a Plzeň). Stánek Mairs Geographischer Verlag, známý spíše pod značkou MARCO POLO, měl letos v Praze premiéru. Před půl rokem tato firma nahradila dřívějšího distributora map s červenými obálkami - Kadel. Premiéru měl soubor 12 českých průvodců MARCO POLO a podrobný plán Prahy 1 : 12 000 (viz níže). Vojenský kartografický ústav ze slovenského Harmance je českým turistům známý jako spolutvůrce řady turistických map ČR 1 : 50 000. Na jeho stánku byla k vidění první z řady cykloturistických map 1 : 100 000, který VKÚ zpracoval pro Klub českých turistů (viz níže). Žaket vystavoval plány měst, turistické mapy a produkci spřízněné tiskárny. V červnu 2000 plánuje vydání sedmého autoatlasu ČR 1 : 200 000!!! Některé z novinek představujeme dále. K dalším se budeme vracet v příštích pokračováních této rubriky.

PLÁNY MĚST

Praha 1:12000
        Praha, 1 : 12 000, Mairs Geographischer Verlag, Praha, 2000, 1. vyd., formát 96 x 66 cm, po složení 12 x 23 cm, cena 49 Kč.
        Mnohým čtenářům možná připadá vydávání nových plánů Prahy jako nošení dříví do lesa. Toto přirovnání v daném případě však neplatí. Plány Prahy totiž patří k nejdůležitějším titulům každého vydavatele map a Mairs G.V. začíná působit na českém mapovém trhu a proto potřebuje kvalitní plány Prahy. Nový plán zobrazuje střed Prahy od Vypichu po Palmovku a od ZOO po Kavčí Hory. Zobrazuje např. jednosměrky, zákazy vjezdu, semafory, orientační čísla domů atd. Jako první plán Prahy obsahuje jednak hranice PSČ v mapě a čísla PSČ u každého názvu ulice v rejstříku.


MAPY PRO TURISTIKU A SPORT

Šumava, Prachaticko, 1:100 000
        Šumava, Prachaticko, 1 : 100 000, cykloturistická mapa, Klub českých turistů, Praha, 2000, 1. vyd., formát 91 x 58,5 cm, po složení 13 x 19,5 cm, mapa je společně s brožurou vložena do igelitového obalu, cena 89 Kč.
        Klub českých turistů (KČT) chce touto mapovou řadou konkurovat oblíbenému souboru cyklomap 1 : 75 000 zlínského SHOCartu. Hlavním obsahem mapy, jejímž základem je vojenská topografická mapa 1 : 100 000, jsou značené a připravované cyklotrasy s čísly doplněné značkami turistického obsahu, které známe z jiných turistických map. Na mapě ale, bohužel, chybí značené turistické trasy! Vydavatel patrně nechtěl konkurovat své řadě turistických map 1 : 50 000. V připojené šestnáctistránkové brožuře jsou především výškové profily všech značených tras společně se stručným popisem turistických pamětihodností. KČT připravuje letos vydání ještě tří titulů z této nové řady.

Okolí Brna východ, Olomoucko, 1:100 000         220 - Okolí Brna východ, Olomoucko,1 : 100 000, turistická mapa, SHOCart, Zlín, 2000, 1. vyd., formát 66 x 45 cm, po složení 11 x 22,5 cm, cena 49 Kč.
        Většina "segmentů" měřítek turistických map (1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 75 000) je již obsazena. Proto zlínský SHOCart zkouší štěstí v měřítku 1 : 100 tisíc. Novou edicí turistických map chce do 2 let pokrýt celé území ČR (23 mapových listů). První dva listy měly premiéru na knižním veletrhu v Praze (kromě uvedeného také 207 - Okolí Prahy, Brdy a Křivoklátsko). Mapy jsou zajímavé skladným formátem, turistická mapa je netypicky na obou stranách. Na rozdíl od předešlé mapy (Šumava, Prachaticko - KČT) obsahuje všechny důležité mapové informace pro pěší turisty, cykloturisty i motoristy. Nechybí podrobná síť GPS souřadnic. Nízká cena většině uživatelů vykompenzuje chybějící textovou část.

MOSTY         Česká republika, MOSTY, B.A.T. Program, Rožnov pod Radhoštěm, 2000, 1. vyd., formát 64 x 45 cm, po složení 10,7 x 22,5 cm.
        I tento titul rozšiřuje ediční řadu tematických map ČR rožnovského nakladatelství. Dosud vyšly například Rozhledny, Církevní památky, Židovské památky aj. V přehledné automapě je 11 značkami rozlišeno celkem více než 300 dřevěných, železných, betonových, řetězových, zdobených, hradních, zámeckých, železničních, dálničních a skalních mostů. 55 mostů je v mapě vyobrazeno kolorovanou panoramatickou kresbou. Všechny v mapě zobrazené mosty jsou uvedeny v abecedním seznamu. Zadní stranu zaplňuje tříjazyčný popis 55 mostů s kolorovanými panoramatickými kresbami. Texty jsou abecedně seřazeny podle jednotlivých druhů mostů. Samostatný text se věnuje také Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.

AUTOMAPY A AUTOATLASY

Popisovatelný autoatlas 1:180 000
        Popisovatelný autoatlas ČR, 1 : 180 000, Geodézie ČS pro ExKoM, Olomouc, 2000, 1. vyd., formát 23 x 31 cm, 106 str., cena asi 490 Kč.
        Nový autoatlas vlastně není úplnou novinkou. Předloni podobný atlas pro olomouckou firmu připravila Geodezie Brno. Aby mohl autoatlas sloužit svému účelu (přiloženým lihovým fixem může uživatel nakreslit cokoliv do map) jsou stránky potaženy tenkou omyvatelnou fólií. Je škoda, že obsah není úpně aktuální - například chybí dokončená jihozápadní část obchvatu Loun. Autoatlas uzavírá rejstřík sídel s téměř 16 000 hesly.

PRŮVODCE

Okol( Prahy
        Okolí Prahy, Kartografie Praha a S &? D, nakladatelství a vydavatelství, 2000, 1. vyd., formát 11 x 22 cm, 144 str., cena 149 Kč.
        V roce 1998 vydala Kartografie Praha ve spolupráci s nakladatelstvím S & D první z řady bohatě ilustrovaných Prů- vodců po Čechách, Moravě a Slezsku. Okolí Prahy je čtvrtým z této řady. Je nejobjemnější - má 144 stran. Příručka se skládá ze sedmi částí. Po stručném úvodu následuje 12 typů na výlet a kilometráž pěších značených turistických cest. Tři čtvrtiny stran (110) se věnuje místopisu - stručnému popisu lokalit. Poslední 3 strany přinášejí stručné doplňkové informace z regionu, jako například seznamy značených cyklotras, vodáckých lokalit, muzeí, galerií, hradů, zámků a informačních středisek. Přiložená oboustranná turistická mapa 1 : 100 000 od SHOCartu Zlín vhodně průvodce doplňuje.

    Jiří KANIS


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Kartografie] [Pošta]